Własne CAE 676 do 700

 0    28 карточки    kaztrz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
apart
начать обучение
osobno, oddalone, od siebie
politician, politicians
начать обучение
polityk, politycy
imply
начать обучение
implikować, implikować, oznaczać, zawierać znaczenie, zakładać, mieścić, kryć (w sobie), zawierać (w sobie)
loyal
начать обучение
lojalny
height
начать обучение
wysokość, wzrost, szczyt
skyscraper
начать обучение
drapacz chmur, wieżowiec, banner pionowy
truly
начать обучение
naprawdę, szczerze, prawdziwie
isolate, isolated
начать обучение
izolować, izolowane, oddzielać, wyodrębniać
hike
начать обучение
piesza wycieczka, wędrówka
pick up
начать обучение
podejmować na nowo (np. wątek), polepszać się (o sytuacji), odbierać (telefon), podwozić, podrywać, nauczyć się czegoś, podłapać coś, zarazić się czymś, złapać coś (chorobę), zbierać zarazić się czymś, złapać coś (chorobę)
circus
Children love watching animals at the circus.
начать обучение
cyrk
Dzieci uwielbiają oglądać zwierzęta w cyrku.
roundabout
начать обучение
rondo, karuzela
circle
начать обучение
koło
tribe
The Amazon tribe rarely ventured into the city, preferring to stay in the jungle.
начать обучение
plemię
Plemiona amazońskie rzadko zapuszczały się do miasta, preferując przebywanie w dżungli.
land
начать обучение
ląd, kraina, grunt, lądować, spadać, wieś
remain
начать обучение
pozostawać, uchować się, zachować się
department
начать обучение
oddział, dział sprzedaży, wydział, katedra (na uczelni)
proceeding
начать обучение
postępowanie (przeciwko), procedura
proceed
начать обучение
zabierać się, przystępować, zaczynać coś zrobić, procedować
proceedings
начать обучение
obrady, uroczystości, obchody, przewód sądowy
jury
начать обучение
ława przysięgłych, jury (grupa ludzi oceniających coś)
jigsaw
начать обучение
puzzle, układanka, rozsypanka
roar
The lion roared at the tourists to let them know who was boss.
начать обучение
ryk
Lew ryknął na turystów, żeby pokazać im, kto tu rządzi.
intimidate
начать обучение
zastraszyć, budzić grozę, oniemielać
work out
Our plan has worked out pretty well. / I work out three times a week.
начать обучение
dobrze komuś wychodzić/gimnastykować się
Nasz plan poszedł całkiem nieźle. / Gimnastykuję się trzy razy w tygodniu.
figure out
начать обучение
dowiedzieć się, zrozumieć czyjeś zachowanie, wymyślić coś, wykombinować
feel, felt, felt
начать обучение
czuć się
felt
начать обучение
filc, filcować

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.