Why I didn't want to be a millionaire

 0    20 карточки    ebisko
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
platform
начать обучение
peron
What time did the plane take off?
начать обучение
O której godzinie wystartował samolot?
rush hours
начать обучение
godziny szczytu
When can you pay me back the money you owe me?
начать обучение
Kiedy możesz zwrócić mi pieniądze, które jesteś mi winien?
to lend money to somebody
начать обучение
pożyczać komuś pieniądze
to borrow money from somebody
начать обучение
pożyczyć pieniądze od kogoś
She was fortunate enough to win $ 16 000
начать обучение
Miała dość szczęścia, żeby wygrać 16 000 dolarów.
orphan children
начать обучение
sieroty
orphanage
начать обучение
dom dziecka / sierociniec
That really annoyed me.
начать обучение
To mnie naprawdę zirytowało.
The children are adopted.
начать обучение
Dzieci są adoptowane.
to give all the money away
начать обучение
oddać wszystkie pieniądze
charity
начать обучение
organizacja charytatywna
volunteer
начать обучение
wolontariusz
I felt very depessed by what I saw.
начать обучение
Byłam zdołowana tym co zobaczyłam.
People in England were obsessed with money.
начать обучение
Ludzie w Anglii mieli obsesję na punkcie pieniędzy.
to convince somebody
начать обучение
przekonywać kogoś
to pay back (one's) student loan
начать обучение
spłacić (swoją) pożyczkę studencką
to complain about something
начать обучение
narzekać na coś
to house
начать обучение
zapewnić dach nad głową

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.