useful phrases

 0    46 карточки    xmaryx
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
brak pewności siebie
начать обучение
a lack of confidence
mieć bzika na punkcie (fitnessu)
начать обучение
be a (fitness) fanatic
bać się czegoś
начать обучение
be afraid of
mieć czegoś dość
начать обучение
be fed up with sth
bardzo lubić (coś)
начать обучение
be fond of
być w dobrym/złym nastroju
начать обучение
be in a good/bad mood
mieć kontrolę nad
начать обучение
be in control of
interesować się czymś/robieniem (czegoś)
начать обучение
to be interested in sth/doing
uwielbiać
начать обучение
be keen on
być życzliwym dla innych
начать обучение
be kind to others
być punktualnym
начать обучение
be on time
być (komuś) przykro z powodu
начать обучение
be sorry for
być w centrum uwagi
начать обучение
be the center of attention
zmienić zdanie
начать обучение
change your mind
uskarżać się na
начать обучение
complain about sth
chwalić kogoś za
начать обучение
compliment sb about sth
skontaktować się z
начать обучение
get in touch with
mieć dobrą zdolność koncentracji
начать обучение
have a good attention span
mieć poczucie humoru
начать обучение
have a sense of humour
mieć silną osobowość
начать обучение
have a strong personality
mieć właściwe podejście
начать обучение
have the right attitude
stracić panowanie nad sobą
начать обучение
lose one's temper
odczytać czyjś wyraz twarzy
начать обучение
read sb's facial expressions
dzielić się doświadczeniami z danej dziedziny
начать обучение
share your experience about sth
zachować spokój
начать обучение
stay calm
wykorzystać okazję
начать обучение
take advantage of
robić dobre wrażenie
начать обучение
to make good impression
dostrzegać dobre strony
начать обучение
to see the bright side of things
traktować kogoś z szacunkiem
начать обучение
treat sb with respect
przenosić się
начать обучение
be on the move
otrzymywać zapłatę z góry
начать обучение
be paid in advance
znajdować się niedaleko
начать обучение
be within walking distance
wychodzić na (główną ulicę)
начать обучение
face onto (the main road)
zalegać z czynszem
начать обучение
fall behind on the rent
powiadomić z miesięcznym wyprzedzeniem
начать обучение
give a month's notice
mieć dach nad głową
начать обучение
have a roof over my head
obejrzeć (mieszkanie/dom)
начать обучение
have a viewing (of a flat/apartment/house)
Ile wynosi czynsz?
начать обучение
How much is the rent?
Dzwonię w sprawie mieszkania...
начать обучение
I'm calling about the flat...
Czy to nadal aktualne?
начать обучение
Is it still available?
wynająć (komuś) mieszkanie
начать обучение
let out the flat
zapłacić
начать обучение
make a payment
wyprowadzić się z domu
начать обучение
move out of (a house)
płacić czynsz
начать обучение
pay rent
dzielić z kimś mieszkanie
начать обучение
share a flat
podpisać umowę
начать обучение
sign the contract

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.