Unit 6 a i b

 0    51 карточка    magdagrabczewska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
obcy
Niektórzy wierzą, że kosmos zamieszkują Obcy.
начать обучение
an alien
Some people believe there are some aliens in the outer space.
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
начать обучение
an answer
There’s no easy answer to this question.
astronauta
начать обучение
an astronaut
chemik
начать обучение
a chemist
porozumieć się
начать обучение
communicate
składać się z
начать обучение
consist of
bezludna wyspa
начать обучение
desert island
zaprojektować
начать обучение
design
trudny
Ta nowa gra jest dla mnie zbyt trudna.
начать обучение
difficult
This new game is too difficult for me.
badać
начать обучение
to explore
kosmita
начать обучение
extraterrestial
funkcja
Funkcja na którą aplikowałeś wymaga dużej elastyczności.
начать обучение
function
The function you applied for, requires a lot of flexibility.
złoty
начать обучение
golden
pozdrowić
начать обучение
greet
pozdrowienie
начать обучение
greeting
napawający nadzieją
начать обучение
hopeful
rodzaj ludzki
начать обучение
the human race
w postaci
начать обучение
in the form of
zawierać
Podręcznik zawiera wszystkie procedury.
начать обучение
to contain
The instruction manual includes all the procedures.
odrębny
начать обучение
individiual
mieszkaniec
Mieszkańcy są niezadowoleni z władz.
начать обучение
an inhabitant
The residents are unhappy with the authorities.
wylądować
Samolot ma wylądować za 15 minut.
начать обучение
to land
The plane is due to land in 15 minutes.
język
начать обучение
tongue
wystrzelić
начать обучение
launch
spoglądać na
начать обучение
look to
wiadomość
Wyślij mi wiadomość.
начать обучение
message
Send me a message.
posłaniec
начать обучение
messenger
misja
начать обучение
mission
w zespole
начать обучение
the team
część
To tylko część prawdy.
начать обучение
part
It's only part of the true.
planeta
начать обучение
a planet
pytanie
Mam pytanie.
начать обучение
question
I've got a question.
otrzymać
начать обучение
receive
płyta
начать обучение
record
reprezentować
Nasza firma będzie reprezentowana przez Johna.
начать обучение
represent
Our company will be represented by John.
rakieta
Potrzebujesz rakiety żeby grać w tenisa.
начать обучение
a rocket
A racquet is needed to play tennis.
satelita
начать обучение
satellite
naukowiec
начать обучение
a scientist
układ słoneczny
начать обучение
solar system
badania kosmosu
начать обучение
space exploration
stacja kosmiczna
начать обучение
a space station
statek kosmiczny
Obejrzyjmy modele statków kosmicznych przyszłości.
начать обучение
1. a spacecraft 2. a spaceship
Let's watch the models of future spaceships.
gatunek
Podczas wycieczki widzieliśmy kilka rzadkich gatunków zwierząt.
начать обучение
species
During the trip we saw some rare species of animals.
powierzchnia
начать обучение
surface
kapsuła czasu
начать обучение
time capsule
przesłać
начать обучение
send
wieloryb
начать обучение
whale
rozbawiony
начать обучение
amused
zabawny
начать обучение
funny, amusing
gmatwać
начать обучение
confuse
ważyć
Kiedyś ważyłem ponad 100 kilogramów.
начать обучение
weigh
I used to weigh over a hundred kilograms.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.