Unit 5 - test part 1

 0    45 карточки    Lenka i Franek
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Nie mam pojęcia.
начать обучение
I haven't got a clue.
On jest w salonie. Czyta książki.
начать обучение
He is in the living room. He is reading books.
Do zobaczenia za chwilę.
начать обучение
See you in a minute.
Oni są w ogrodzie. Robią ćwiczenia.
начать обучение
They're in the garden. They're doing excercise.
On jest dobry w sporcie.
начать обучение
He's good at sports.
Teraz czytam w kuchni.
начать обучение
I'm reading in the kitchen now.
Moja siostra je teraz w jadalni.
начать обучение
My sister is eating in the dining room now.
Mój dziadek teraz śpi w swojej sypialni.
начать обучение
My grandfather is sleeping in his bedroom now.
Ona sprząta na strychu. (teraz)
начать обучение
She is tidying up in the attic. (now)
Myj zęby! (teraz)
начать обучение
You are brushing your teeth! (now)
To prawda.
начать обучение
That's right.
Powtarzam na egzamin teraz.
начать обучение
I'm revising for an exam now.
Moja matka i ojciec oglądają telewizję. (teraz)
начать обучение
My mother and father are watching TV. (now)
Syn pomaga teraz w kuchni.
начать обучение
The son is helping in the kitchen now.
Córka gotuje teraz.
начать обучение
The daughter is cooking now.
Co się dzieje?
начать обучение
What's happening?
Wygrywamy! (teraz)
начать обучение
We're winning! (now)
Matt nie biegnie.(teraz)
начать обучение
Matt isn't running. (now)
To wspaniały gol.
начать обучение
That's a brilliant goal.
Nie przegrywamy teraz.
начать обучение
We aren't losing now.
Rzuć piłkę i biegnij Tom!
начать обучение
Throw the ball and run Tom!
Jesteśmy łeb w łeb.
начать обучение
We're neck and neck.
To kolejny gol dla Legii...
начать обучение
It's another goal for Legia...
Są w czołówce.
начать обучение
They're in the lead.
On nie łapie piłki.(teraz)
начать обучение
He isn't catching the ball.
Czy słuchasz radia teraz?
начать обучение
Are you listening to the radio now?
Jesz teraz?
начать обучение
Are you eating now?
Czy nauczyciel czyści tablicę (teraz)?
начать обучение
Is the teacher cleaning the board?
Czy jesteś w warzywniaku?
начать обучение
Are you in the greengrocer's?
Kupuję sałatę i groszek.(w tej chwili)
начать обучение
I'm buying lettuce and peas.
Co robisz? (teraz)
начать обучение
What are you doing?
Czy on kupuje narty? (w tej chwili)
начать обучение
Is he buying skis?
Cześć Tom, co słychać?
начать обучение
Hi Tom, what's up?
Lubię robić karate.
начать обучение
I like doing karate.
Lubię zostawać w w domu.
начать обучение
I like staying at home.
Nienawidzę robić gimnastyki.
начать обучение
I hate doing gimnastics.
Uwielbiam blogować.
начать обучение
I love blogging.
Lubię tweetować.
начать обучение
I like tweeting.
Czy wolisz spotykać się z przyjaciółmi lub oglądać telewizję?
начать обучение
Do you prefer meetin friends or watching TV?
Wolę pisać SMS-y.
начать обучение
I prefer texting.
Wolę ćwiczyć karate.
начать обучение
I prefer doing karate.
Czy wolisz czytać czy słuchać muzyki?
начать обучение
Do you prefer reading or listening to music?
Lubię obie rzeczy.
начать обучение
I like them both.
Nie lubię żadnego.
начать обучение
I don't like either.
Lubię bardziej wykonywać gimnastykę.
начать обучение
I like doing gimnastics more.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.