UNIT 2 - CECHY

 0    16 карточки    jarojawory
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
outgoing
начать обучение
otwarty
tidy
Their room is always tidy.
начать обучение
schludny
Ich pokój zawsze jest czysty.
bored
The students were bored and wanted to leave.
начать обучение
znudzony
Studenci byli znudzeni i chcieli wyjść.
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
начать обучение
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
начать обучение
władczy
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
frightened
начать обучение
przestraszony
quiet
Can't you be quiet even for a second?
начать обучение
cichy
Nie możesz być cicho nawet przez sekundę?
kind
It's my favourite kind.
начать обучение
miły
To mój ulubiony rodzaj.
polite
We only hire polite people.
начать обучение
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
rude
Your remark was really rude.
начать обучение
niegrzeczny
Twoja uwaga była naprawdę niegrzeczna.
shy
Join us, don't be shy!
начать обучение
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
chatty
начать обучение
gawędziarski
relaxed
I'm always relaxed at home.
начать обучение
zrelaksowany
W domu jestem zawsze zrelaksowana.
selfish
начать обучение
egoistyczny
untidy
начать обучение
nieporządny
cheerful
начать обучение
pogodny

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.