Tłumaczenie zdań/fragmentów

 0    18 карточки    adamtargos
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Dlaczego tradycyjna, hierarchiczna struktura jest ciągle tak popularna?
начать обучение
Why is the traditional, hierarchical structure still so popular?
Struktura funkcjonalna sprawdza się w zakładach produkcyjnych
начать обучение
Functional structure works out in production plants
Nasz dział nie może zaplanować wypuszczenia nowego wyrobu bez konsultacji z działem finansowym
начать обучение
Our department can not plan launching a new product without consulting the financial department
Pracownicy najbardziej dbają o sukces swojego działu, co może prowadzić do konfliktów
начать обучение
Employees care mostly about the success of their department, which may lead to conflicts
Zastanówmy się, co możemy zrobić, aby zachęcić do większej innowacyjności
начать обучение
Let's see what we can do to encourage greater innovation
Duże organizacje muszą być zdecentralizowane jeśli chcą być wydajne
начать обучение
Large organizations need to be decentralized if they want to be productive
Co możemy zrobić, aby pobudzić wewnętrzną konkurencję?
начать обучение
What can we do to stimulate internal competition?
Struktura macierzowa jest najbardziej złożona, bo w niej pracownicy podlegają więcej niż jednemu zwierzchnikowi
начать обучение
The matrix structure is the most complex, because employees in it report to more than one supervisor
W pracy nad konkretnym projektem tworzone są tymczasowe, autonomiczne zespoły
начать обучение
While working on a particular project, temporary, autonomous teams are created
Kiedy projekt jest skończony, zespół się rozwiązuje
начать обучение
When the project is finished, the team splits up
duża ilość pracowników pionu sprzedaży zarabiających duże prowizje
начать обучение
A large number of sales staff earning large commissions
duży budżet na reklamę
начать обучение
big budget for advertising
niewielkie wydatki na badania i rozwój
начать обучение
low research and development spending
standardowy produkt bez dodatkowych funkcji
начать обучение
standard product without optional functions
fabryka pracująca z pełną mocą
начать обучение
factory working at full capacity
dogodne warunki kredytowe dla klientów
начать обучение
convenient credit terms for customers
samofinansowanie (korzystanie z zatrzymanych zysków zamiast pożyczek)
начать обучение
Self-financing (using retained earnings instead of loans)
duże zapasy, dające pewność, że produkty są dostępne w sprzedaży
начать обучение
Large inventory, ensuring that products are available for sale

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.