the weather p52

 0    15 карточки    ysnak6
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
precaution
начать обучение
zabezpieczenie (against sth na wypadek czegoś)
interest rate
начать обучение
stopa procentowa
exchange rate
начать обучение
kurs walutowy
be worth
начать обучение
być wartym
estimated
начать обучение
przybliżony, szacunkowy
to take precautions (to ensure/avoid sth
начать обучение
przedsięwziąć środki ostrożności (żeby zapewnić coś/uniknąć czegoś)
agriculture
начать обучение
rolnictwo
leisure industry
начать обучение
dział gospodarki zajmujący się organizacją wypoczynku
theme park
начать обучение
tematyczny park rozrywki
wind speed
начать обучение
prędkość wiatru
rainfall
начать обучение
opady deszczu
airfield
начать обучение
lotnisko
exceed
начать обучение
przekraczać
loss of revenue
начать обучение
utrata przychodu
assess the risk
начать обучение
oszacować ryzyko

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.