Technical 1

 0    30 карточки    aberlicka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
zajęty
UE jest zajęty połączeniem wychodzącym
начать обучение
engaged
UE is engaged in an ongoing connection
zamieszkiwać, tkwić
UE może tkwić na kanałach wspólnych
начать обучение
reside
UE can reside on common channels
różnorodność
начать обучение
diversity
diversity handover
ułatwiać
начать обучение
facilitate
funkcja
начать обучение
facility
być świadomym, docenianić
начать обучение
appreciate
popełnić
начать обучение
commit
schemat, system
начать обучение
scheme
hipoteza
начать обучение
hypothesis
warunek wstępny
начать обучение
prerequisite
sposób, zachowanie
начать обучение
manner
bogactwo, przepych
начать обучение
richness
solidny, pokaźny
начать обучение
substantial
nacisk, wpływ
начать обучение
leverage
dochody
начать обучение
revenues
zezwolenie, przepustka
начать обучение
permit
surowy
начать обучение
stringent
konkurować, rywalizować (z)
начать обучение
to compete (with)
w dużym skrócie
начать обучение
In a nutshell
traktowanie
начать обучение
treatment
odpowiedni (do), mający zastosowanie (w)
начать обучение
applicable (to)
mnóstwo
начать обучение
is a multitude of
wkład, datek
начать обучение
contribute
później, potem
начать обучение
afterwards
nieistotny
начать обучение
negligible
nadmierny
начать обучение
excessive
blisko, gruntownie
начать обучение
intimately
dolina
начать обучение
valley
kluczowy dla
начать обучение
crucial to
zasadniczy, kluczowy
начать обучение
crucial

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.