STRONA 2 SEASON QQQQ

 0    51 карточка    thomasch818
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
What do they want to do now?
начать обучение
Co chcą zrobić teraz?
The line is busy, so you’ll try again later.
начать обучение
Linia jest zajęta, więc możesz spróbować ponownie później.
I wish you a pleasant journey.
начать обучение
Życzę ci przyjemnej podróży.
His face, was of very regular shape.
начать обучение
Jego twarz była o bardzo regularnym kształcie.
They have no doubts.
начать обучение
Oni nie mają wątpliwości.
She asked the waiter for a bill.
начать обучение
Ona zapytała kelnera o rachunek.
They don’t know, for certain.
начать обучение
Oni nie wiedzą, na pewno.
Where did you buy, this fancy sugar bowl?
начать обучение
Gdzie kupiłes tą fantazyjną cukiernice?
I would come to the phone, but I wasn’t there.
начать обучение
Chciałbym podejść do telefonu, ale nie byłem tam.
Do you know I love you, don’t you?
начать обучение
Czy wiesz, że cię kocham, prawda?
She quickly opened the envelope.
начать обучение
Ona szybko otworzyła kopertę.
Is there anything else, they can help you with?
начать обучение
Czy jest coś jeszcze, oni mogą pomóc?
He has regular meetings every Friday.
начать обучение
On ma regularne spotkania w każdy piątek.
Can we arrange car rent here?
начать обучение
Czy my możemy wynająć samochód tutaj?
Could she take, the sugar bowl out of the cupboard?
начать обучение
Czy ona mogłaby wziąść cukiernice z szafy?
I held my position, despite the crises.
начать обучение
Utrzymałem moją pozycję, pomimo kryzysu.
Song of this band, was a great success in the USA.
начать обучение
Piosenka z tego zespołu była wielkim sukcesem w USA.
You should use, a good stain remover.
начать обучение
Powinieneś użyć, dobrego odplamiacza
We were half conscious.
начать обучение
My byliśmy na wpół przytomni.
She gave him, a tube of toothpaste.
начать обучение
Ona dała mu, tubkę pasty do zębów.
Maybe I should quit smoking, to improve my health.
начать обучение
Może powinienem rzucić palenie, aby poprawić swój stan zdrowia.
I don’t think a leather jacket suits you.
начать обучение
Nie sądzę, że kurtka skórzana pasuje ci.
She saw, that waiter bring John a cup of coffee.
начать обучение
Ona widziała, że ​​kelner przynosi Johnowi filiżankę kawy.
They’ll regret it.
начать обучение
Oni będą żałować.
In their humble opinion, that was the show of the year.
начать обучение
W ich skromnym zdaniu, to był pokaz roku.
He turned round and saw him come into the room.
начать обучение
Odwrócił się i zobaczył go wchodzoncego do pokoju.
I can’t imagine her cycling to school every day.
начать обучение
Nie wyobrażam sobie jadoncej jej na rowerze do szkoły codziennie.
They were, in that shop at the corner.
начать обучение
Byli w tym sklepie na rogu.
He went shopping, but he won’t be back until late this afternoon.
начать обучение
Poszedł na zakupy, ale nie będzie z powrotem do późnego popołudnia.
Can we go to the toilet, Miss?
начать обучение
Czy my możemy pójść do toalety, pani?
It was so embarrassing.
начать обучение
To było żenujące.
Just pick the one you like better.
начать обучение
Wystarczy wybrać ten, który Ci się podoba lepiej.
I know him pretty well.
начать обучение
Znam go bardzo dobrze.
He doesn’t even know it, for sure.
начать обучение
On nawet nie wie tego na pewno.
We held a doll in our hands.
начать обучение
My trzymaliśmy lalkę w naszych rękach.
It was a great pity, that they died so young.
начать обучение
To była wielka szkoda, że ​​zmarli tak młodo.
Now I see my error and regret it.
начать обучение
Teraz widzę mój błąd i żałuje go.
Her daughter is very pretty.
начать обучение
Jej córka jest bardzo ładna.
They can hold the meat in the refrigerator.
начать обучение
Oni mogą trzymać mięso w zamrażalce.
There was a big vase of the flowers, next to my bed.
начать обучение
Był duży wazon z kwiatami, obok mojego łóżka.
This bridge is very high.
начать обучение
Ten most jest bardzo wysoki.
They met at a party on Saturday.
начать обучение
Oni spotkali się na imprezie w sobotę.
I decided to go home, as it was getting late.
начать обучение
Postanowiłem wrócić do domu, jak to było już późno.
It is crucial, that you should have your own car.
начать обучение
Ważne jest, że powinieneś mieć swój własny samochód.
Don’t take that tone with her.
начать обучение
Nie tym tonem do niej.
It’s not the effect, he hoped for.
начать обучение
To nie jest efekt, na kturego miałeś nadzieję.
He is arriving tomorrow.
начать обучение
On przyjeżdża jutro.
I should be able to do that.
начать обучение
Powinienem być w stanie to zrobić.
How should we know?
начать обучение
Skond powinniśmy wiedzieć?
She has broad shoulders.
начать обучение
Ona ma szerokie ramiona.
corn
начать обучение
corn на английском языке
kukurydza

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.