Social life/ Memory/ Speculating

 0    46 карточки    jakubkantowicz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
wspierać
начать обучение
be supportive
impreza charytatywna / społeczna / środowiskowa
начать обучение
charity/ social/ environmental event
rozmawiać, gawędzić
начать обучение
chat
krąg przyjaciół
начать обучение
circle of friends
nawiązywać relacje
начать обучение
form relationships
kontakty z ludźmi
начать обучение
interaction with other people
dusza towarzystwa
начать обучение
life and soul of the party
polegać na kimś
начать обучение
rely upon sb
(najwcześniejsze) wspomnienie
начать обучение
(earliest) memory
zachować dobrą pamięć
начать обучение
keep a good memory
stracić pamięć
начать обучение
lose your memory
zapadający w pamięć
начать обучение
memorable
zapamiętać
начать обучение
memorise
pamiętać coś ze szczegółami
начать обучение
recall/ remember sth vividly/ in detal
pamiętać/ zapomnieć o czymś co się robiło
начать обучение
remeber/ forget doing sth
pamiętać/ zapomnieć, żeby coś zrobić
начать обучение
remeber/ forget to do sth
wylecieć z pamięci
начать обучение
slip one's mind
podziwiać
начать обучение
admire
wydawać się być
начать обучение
appear to be
doceniać
начать обучение
appreciate
Zakładać
начать обучение
assume
w oparciu o / sądząc po czymś
начать обучение
based on/ judging by sth
być uważanym za
начать обучение
be regarded as
oczywiste
начать обучение
clear/ obvious
ewidentnie/ najwyraźniej
начать обучение
clearly
wywnioskować
начать обучение
conclude
wniosek
начать обучение
conclusion
polecić (z przekonaniem)
начать обучение
(confidently) recommend/ make a (strong) recommendation
potwierdzać
начать обучение
confirm
uważać kogoś za
начать обучение
consider sb to be
biorąc pod uwagę
начать обучение
considering
wziąć udział w dyskusji
начать обучение
contribute to a discussion
istotny, niezbędny, decydujący
начать обучение
crucial/ vital
(nie)zgadzać się
начать обучение
(dis)agree
wahać się
начать обучение
hesitate
wydaje się / wygląda tak, jakby / jak gdyby
начать обучение
it seems/ looks as if/ as though
nominować
начать обучение
nominate
osoba nominowana
начать обучение
nominee
zauważać
начать обучение
notice
punkt widzenia
начать обучение
point of view
dowieść, udowodnić
начать обучение
prove
zdać sobie sprawę
начать обучение
realise
robić wrażenie
начать обучение
strike
sugerować
начать обучение
suggest
odpowiedni / doskonały / chętny kandydat
начать обучение
suitable/ excellent/ willing candidate
wszystko wskazuje na to, że
начать обучение
the chances are that

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.