słówka ang unit 3 matura succes uper

 0    24 карточки    resse
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
forever break up
начать обучение
na zawsze zerwać z kimś
get back together again
начать обучение
wrócić do siebie [po zerwaniu]
the new one seems much nicer
начать обучение
nowy wydaje się o wiele przyjemniejszy
a teenager
начать обучение
nastolatek
eat takeaway pizza
начать обучение
jeść pizzę na wynos
I adore her
начать обучение
uwielbiam ją
she is constantly telling him...
начать обучение
ona ciągle mówi mu...
go on a peace marches
начать обучение
udać się na marsz pokoju
campaign to ban the bomb
начать обучение
kampania na rzecz zakazu bomb
he treated me like a child
начать обучение
on traktował mnie jak dziecko
it is ironic
начать обучение
to jest ironiczne
leave dirty dishes in the sink, the top of the toothpaste
начать обучение
zostawiać brudne naczynia w zlewie, zakrętkę od pasty
spend ages in the bathroom, on the phone
начать обучение
spędzac wieki w łazience, 'wisieć' na telefonie
talk behind someone's back
начать обучение
obgadywac kogoś
take things without asking, people for granted
начать обучение
brac rzeczy bez pytania, brać coś za pewnik
lose things, lose temper
начать обучение
gubić rzeczy, tracić cierpliwość
fiddle with your hair, your jewellery
начать обучение
bawić się włosami, biżuterią
drum your fingers on the table
начать обучение
bębnić palcami w stół
you are absolutely right
начать обучение
masz absolutną rację
I have to admit you have got a point there
начать обучение
muszę przyznać, że masz w tym rację
neither am I
начать обучение
ja też nie
you are not serious, are you?
начать обучение
nie mówisz poważnie, prawda?
I'd never thought of that
начать обучение
nigdy nie myślałem o tym w ten sposób
I don't entirely agree with that
начать обучение
nie całkiem zgadzam się z tym

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.