Science & technology unit 12

 0    160 карточки    pawgra4
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
analiza
начать обучение
analysis
archeolog
начать обучение
archaeologist
archeologia
начать обучение
archeology
astronom
начать обучение
astronomer
astronomia
начать обучение
astronomy
biolog
начать обучение
biologist
biologia
начать обучение
biology
chemik
начать обучение
chemist
chemia
начать обучение
chemistry
wniosek, konkluzja
начать обучение
conclusion
dane
начать обучение
data
dowód
начать обучение
evidence
eksperyment, doświadczenie
начать обучение
experiment
wyniki eksperymentów
начать обучение
findings
wzór, formuła
начать обучение
formula
geolog
начать обучение
geologist
geologia
начать обучение
geology
hipoteza
начать обучение
hypothesis
wynalazca
начать обучение
inventor
językoznawca
начать обучение
linguist
językoznawstwo
начать обучение
linguistics
matematyk
начать обучение
mathematician
matematyka
начать обучение
mathematics
obserwacje
начать обучение
Observations
psycholog
начать обучение
psychologist
psychologia
начать обучение
psychology
badania
начать обучение
Research
badacz
начать обучение
researcher
socjolog
начать обучение
sociologist
socjologia
начать обучение
sociology
zoolog
начать обучение
zoologist
zoologia
начать обучение
zoology
być ekspertem w dziedzinie...
начать обучение
be an expert on/in...
gromadzić informacje
начать обучение
collect information
dojść do wniosku
начать обучение
come to a conclusion
potwierdzić teorię
начать обучение
confirm a theory
odkryć lekarstwo na (coś)
начать обучение
discover a cure for (something)
prowadzić badania
начать обучение
do research
wymieniać informacje
начать обучение
exchange information
badać przestrzeń kosmiczną
начать обучение
explore space
stanąć w obliczu faktów
начать обучение
face the facts
uzyskać informacje
начать обучение
Find information
otrzymać nagrodę
начать обучение
get an award
wynaleźć (coś)
начать обучение
invent (something)
odkryć
начать обучение
make a discovery
przewidywać
начать обучение
make predictions
przeprowadzać doświadczenie, eksperyment
начать обучение
perform experiments
klimatyzator
начать обучение
air conditioner
kalkulator
начать обучение
calculator
płyta CD/DVD
начать обучение
CD / DVD
urządzenie
начать обучение
device
cyfrowy aparat fotograficzny
начать обучение
Digital Camera
cyfrowy odtwarzacz audio
начать обучение
digital music player
golarka elektryczna
начать обучение
electric shaver
suszarka do włosów
начать обучение
hair dryer
przemysł
начать обучение
industry
żarówka
начать обучение
light bulb
głośnik
начать обучение
loudspeaker
mikroukład
начать обучение
microchip
mikroskop
начать обучение
microscope
kuchenka mikrofalowa
начать обучение
Microwave oven
telefon komórkowy
начать обучение
mobile phone
nowoczesny styl życia
начать обучение
modern lifestyle
netbook (mały, przenośny komputer osobisty)
начать обучение
netbook (small, portable personal computer)
przenośny odtwarzacz DVD
начать обучение
Portable DVD Player
znaczek pocztowy
начать обучение
postage stamp
pilot telewizyjny
начать обучение
remote control
robot
начать обучение
robot
satelita
начать обучение
satellite
antena satelitarna
начать обучение
Satellite dish
czujnik dymu
начать обучение
smoke alarm
bateria słoneczna
начать обучение
solar panel
telefon
начать обучение
telephone
teleskop
начать обучение
telescope
telewizor
начать обучение
television
termostat
начать обучение
thermostat
toster
начать обучение
Toaster
odkurzacz
начать обучение
vacuum cleaner
gra wideo
начать обучение
video game
bateria
начать обучение
battery
etui
начать обучение
case
ładowarka
начать обучение
charger
samochodowy zestaw słuchawkowy
начать обучение
hands-free set
blok klawiszy, klawiatura pomocnicza
начать обучение
keypad
ekran, wyświetlacz
начать обучение
screen
sprawdzić wiadomości głosowe
начать обучение
check voice messages
komunikować się z
начать обучение
communicate with
różnica między (czymś)
начать обучение
difference between (something)
jak złożyć/zmontować (coś)
начать обучение
how to make / assemble (something)
zostawić wiadomość dla (kogoś)
начать обучение
leave a message for (someone)
słuchać muzyki / radia
начать обучение
listen to music / radio
zatelefonować
начать обучение
make a phone call
grać w gry komputerowe, puszczać muzykę
начать обучение
play games/ music
wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) / wiadomości multimedialne (MMS)
начать обучение
send text messages (SMS) /picture messages (MMS)
ustawić budzik
начать обучение
set the alarm clock
robić zdjęcia/ kręcić filmy wideo
начать обучение
take photos /videos
modernizować, wprowadzić nową wersje
начать обучение
upgrade (something)
oglądać film
начать обучение
watch a movie
program antywirusowy/oprogramowanie antywirusowe
начать обучение
antivirus programme/ software
kopia zapasowa
начать обучение
backup
napęd CD/DVD
начать обучение
CD / DVD drive
dokument
начать обучение
document
adres e-mail
начать обучение
e-mail address
klawiatura
начать обучение
keyboard
kara pamięci
начать обучение
Memory stick
modem
начать обучение
modem
kompilacje różnych utworów muzycznych
начать обучение
music compilations
drukarka
начать обучение
printer
pojemnik na odpady przeznaczone do recyklingu
начать обучение
recycle bin
skaner
начать обучение
Scanner
wyszukiwarka
начать обучение
Search engine
oprogramowanie
начать обучение
software
wieża
начать обучение
tower
port USB
начать обучение
USB port
wirus
начать обучение
virus
kamera internetowa
начать обучение
Webcam
witryna internetowa
начать обучение
website
wejść do swojego konta mailowego
начать обучение
access one's email account
załączyć zdjęcia/pliki
начать обучение
attach photos / files
rozmawiać za pośrednictwem internetu
начать обучение
chat online
kliknąć na
начать обучение
click on
skomentować coś na blogu
начать обучение
comment on the blog
podłączyć coś do czegoś
начать обучение
connect something to something
skopiować plik
начать обучение
copy a file
usunąć coś z
начать обучение
delete something from
zaprojektować witrynę internetową
начать обучение
design a website
robić zakupy w sieci
начать обучение
do online shopping
pobierać/ściągać pliki
начать обучение
download files
zainstalować program
начать обучение
install a programme
mieć dostęp do
начать обучение
have access to (something)
utracić informacje / pliki
начать обучение
lose information/files
zrobić kopię czegoś
начать обучение
make a copy of something
zrobić/przechowywać kopie zapasowe
начать обучение
make/keep backups
odtworzyć plik/wiadomość e-mail
начать обучение
open a file / email
drukować listy
начать обучение
print letters
ponownie sformatować (twardy dysk)
начать обучение
reformat (a computer)
ponownie zainstalować programy
начать обучение
reinstall programmes
usunąć coś z czegoś
начать обучение
remove something from something
restartować, uruchomić ponownie
начать обучение
reboot, restart
zachować coś w komputerze
начать обучение
save something on to a computer
przechowywać informacje/pliki w komputerze
начать обучение
store information / files on a computer
udostępniać innym użytkownikom sieci relacje na żywo np. z tego co robimy w dane
начать обучение
stream live video
surfować po internecie
начать обучение
Surf the Net
przesyłać pliki
начать обучение
transfer files
pisać listy na maszynie lub komputerze
начать обучение
type letters
przesyłać zdjęcia
начать обучение
upload pictures
zepsuć się
начать обучение
break down
przeprowadzić eksperyment
начать обучение
carry out an experiment
wpaść na pomysł
начать обучение
come up with an idea
odciąć zasilanie elektryczne, przerwać dostawę prądu
начать обучение
cut off
rozgryźć, zrozumieć jak coś działa
начать обучение
figure something out
dowiedzieć się
начать обучение
find out
wydzielać ciepło/zapach
начать обучение
give off heat / smell
utrzymywać kontakt z kimś
начать обучение
keep in touch with somebody
zalogować/wylogować się
начать обучение
log on/off
podłączyć do
начать обучение
plug in/into
wyłączyć
начать обучение
shut down
podpisać umowę
начать обучение
sign up
włączyć/wyłączyć
начать обучение
swich on/off
wyjąć, usunąć
начать обучение
take out

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.