Scena 11 Pl-En

 0    91 карточка    SlawomirSokolowski
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
rozwinąć skrzydła
начать обучение
spread our wings
Już to zrobiłem
начать обучение
I have already done that
Naprawdę? Jesteś niesamowity!
начать обучение
Really? You are amazing!
Zastosuj do wszystkich
начать обучение
Apply to all of them
dość/całkiem czasochłonne
начать обучение
quite time-consuming
ale spróbujmy
начать обучение
but let’s try anyway
Pamiętaj, że Cię ostrzegałem
начать обучение
remember that I've warned you
To będzie trudne
начать обучение
It's going to be tough
musimy celować wysoko
начать обучение
we have to aim high
Czas pokaże, czy masz rację
начать обучение
Time will tell if you're right
Zgaduje / tak myślę
начать обучение
I guess
wszystkie mają miejsce w Londynie / wszystkie odbywają się w Londynie
начать обучение
they all take place in London.
godny uwagi, wart zachodu
начать обучение
worthwhile
targ / jarmark / kiermasz
начать обучение
fair
Przypatrz się
начать обучение
Look closely
Zrobię co w mojej mocy,
начать обучение
I'll do my best
my możemy się dopasować
начать обучение
we can fit in with
Zacznę od zrobienia listy
начать обучение
I'll start with making a list
zobaczę, dokąd nas to zaprowadzi.
начать обучение
I will see where it takes us.
zastosować do / złożyć podanie do
начать обучение
Apply to
jeśli dobrze pamiętam / o ile dobrze pamiętam
начать обучение
If I remember correctly
Muszę już iść
начать обучение
Muszę już iść на английском языке
I have to go now
Pokaż mi, co masz.
начать обучение
Show me what you’ve got.
To jest dość czasochłonne pod względem przygotowania.
начать обучение
It is quite time-consuming in terms of preparation.
Kiedy chcesz to mieć?
начать обучение
When do you want to have it?
Mam skupić się na czymś szczególnym?
начать обучение
Shall I focus on something in particular?
Czy możesz dać mi jakąś wskazówkę
начать обучение
Can you give me any hint
Masz na myśli...
начать обучение
You mean...
to jest właśnie to co mam na myśli / o czym myślę
начать обучение
that’s exactly what I have in mind
Przyjrzyj się ... / Weź i bliżej spójrz
начать обучение
Take a closer look at...
nie złapałem tego
начать обучение
I didn't catch that.
Już się za to zabieram
начать обучение
I'm on it
Przekonamy się, co się wyróżnia
начать обучение
We’ll see what stands out
Po prostu daj mi znać
начать обучение
Just let me know
O ile pamiętam
начать обучение
As far as I can remember,
wystawa odbywa się w czerwcu
начать обучение
the exhibition takes place in June
Z drugiej strony
начать обучение
On the other hand
To wymaga znacznie więcej pracy.
начать обучение
it requires much more work.
Co powinniśmy zrobić najpierw?
начать обучение
What shall we do first?
Znajdź miejsce. spotkania
начать обучение
Find the venue.
Zrealizowaliśmy już
начать обучение
We've already done
Możesz rozwinąć temat? / Zadbaj o opracowanie
начать обучение
Care to elaborate?
A co im powiem?
начать обучение
And what will I tell them?
Nie mamy daty ani miejsca.
начать обучение
We have no date and no place.
Dobra uwaga.
начать обучение
Good point.
Poproszę ich o zniżkę
начать обучение
I’ll ask them for a discount
tyko ich poproś / zapytaj
начать обучение
Just ask them
To nie jest zły pomysł
начать обучение
That's not a bad idea
ogłosić
начать обучение
to announce
Powiedz im, żeby ogłosili, że...
начать обучение
Tell them to announce that
Nie jestem pewien co do tego.
начать обучение
I'm not sure about this.
Poczekajmy kilka dni
начать обучение
Let's wait a few days
to znacznie trudniejsze. / to znacznie większe wyzwanie
начать обучение
it’s much more challenging.
Zajmijmy się
начать обучение
Let’s take care of
nie mamy doświadczenia z tego rodzaju wydarzeniami.
начать обучение
We have no experience with these sort of events.
z tego rodzajem
начать обучение
with these sort of
Więc, co dalej?
начать обучение
So what's next?
Przestrzegaj standardowej procedury.
начать обучение
Follow the standard procedure.
Tak więc kilka...
начать обучение
So a couple of...
Bułka z masłem.
начать обучение
Easy-peasy.
Szczerze mówiąc,
начать обучение
To be honest
współpraca pójdzie gładko.
начать обучение
the cooperation will go smoothly.
oni są kapryśni
начать обучение
they are moody
Wezmę to jako wyzwanie.
начать обучение
I'll take it as a challenge then.
Co będzie przedmiotem tego spotkania?
начать обучение
What will be the subject of this meeting?
Wymyśl coś, jak zawsze
начать обучение
Make something up, as always.
To brzmi całkiem nierozsądnie.
начать обучение
That sounds quite unwise.
Przejdźmy do rzeczy.
начать обучение
Let's get down to business then.
Spróbujemy poradzić sobie z...
начать обучение
Let’s try to deal with...
to zbyt ryzykowne
начать обучение
that's too risky
Czy już zdecydowałeś?
начать обучение
Have you decided yet?
Tam jest festiwal czy/lub targi
начать обучение
There is a festival or a fair
wpasować się w, dopasować się do
начать обучение
fit in with
odkrywczy i ekscytujący
начать обучение
fresh and edgy
Nie uwierzyłbyś
начать обучение
You wouldn't believe
nieuprzejme / niegrzeczne
начать обучение
unkind to
pominąć, opuścić
начать обучение
leave out
pod względem / w warunkach / w zakresie
начать обучение
in terms of
docenić
начать обучение
appreciate
wyrobić sobie markę
начать обучение
make a name for
Powiedział, że to moja wina
начать обучение
He said it was my fault
wydaje się - wygląda na to, zdaje się
начать обучение
it seems
Naprawdę? Ale nie mamy doświadczenia z tego rodzaju wydarzeniami.
начать обучение
Really? But we have no experience with these sort of events.
OK. Tak więc kilka spotkań, a następnie dbanie o rozgłos. Bułka z masłem.
начать обучение
OK. So a couple of calls and then taking care of the publicity. Easy-peasy.
jakies dowody
начать обучение
any evidence
ja mam na myśli, chodzi mi o
начать обучение
I have in mind
omówić (to), pogadać (o tym)
начать обучение
talk (it) over
nie z, spoza
начать обучение
out of
wpadnę po ciebie / odbiorę cię
начать обучение
i'll pick you up
wpadnij do / wyskoczyć do
начать обучение
pop into
Złapiemy się następnym razem
начать обучение
We’ll catch up next time.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.