Roleplay - live

 0    28 карточки    agnieszkamiksik
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
czy to miejsce jest wolne
начать обучение
is this place taken
czy możesz dostać serwetkę
начать обучение
can I get a napkin
gdzie jest bankomat
начать обучение
where is ATM
jak dostać się do centrum miasta
начать обучение
How can I get to downtown
ile kosztuje ta bluza z kapturem (hoodie – robin hood)
начать обучение
How much is this hoodie
czy możesz dostać sok jabłkowy, ale żeby nie był zimny
начать обучение
Can I get some apple juice but not too cold
gdzie jest najbliższa stacja benzynowa
начать обучение
where is the nearest gas station
czy ten stolik jest wolny
начать обучение
is this table taken
do której jest otwarty sklep
начать обучение
till what time the store is opened
do której można korzystać z basenu
начать обучение
till what time I can use a pool
która jest godzina
начать обучение
what time is it
o której jutro jedziecie na ryby
начать обучение
what time are you going fishing tomorrow
czy toaleta jest płatna czy za free
начать обучение
is toilet free of charge
skąd odjeżdżają autobusy do Madrytu
начать обучение
where the buses to Madrid depart from
o której musisz wstać
начать обучение
what time I have to get up tomorrow
czy możesz zamówić śniadanie do pokoju
начать обучение
can I get brakfast to my room
do której godziny można zamówić cos do jedzenie
начать обучение
till what time I can order something to eat
czy możesz dostać coś na wynos
начать обучение
can I get something takeaway
ile on ma lat
начать обучение
how old is he
czy kiedykolwiek ona jadła sushi
начать обучение
Has she ever eaten sushi
czy kiedykolwiek byłeś w Polsce
начать обучение
have you ever been to Poland
czy w hotelu jest basen i spa
начать обучение
Is there spa and pool at the hotel
czy możesz zapłacić kartą
начать обучение
can I pay by card
czy on może Ci pożyczyć 10 dolarów bo zostawiłaś portfel w hotelu
начать обучение
can he lend me 10$ because I have left my wallet at the hotel
czy ona może Ci wydrukować 2 strony bo Twoja drukarka jest zepsuta
начать обучение
can she print me 2 pages because my printer is broken
czy musisz płacić z góry (in advance)
начать обучение
do I have to pay in advance
czy mogą wyczyścić stół bo się klei (sticky)
начать обучение
can you clean the table cause it is sticky
czy możesz dostać kawę z mlekiem, ale dużą, w dużym kubku
начать обучение
can I get coffee with milk but in the big mug

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.