Przykładowe zdania

 0    12 карточки    aciach7
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Potrafię mówić po chińsku.
начать обучение
I can speak Chinese./I'm able to speak Chinese.
Nie pisz do mnie w nocy.
начать обучение
Don't text me at night.
Napisz do mnie później.
начать обучение
Text me later.
Przeproś swoją siostrę za zepsucie jej telefonu.
начать обучение
Apologise to your sister for breaking her mobile.
Moi rodzice nie pozwalają mi chodzić na imprezy.
начать обучение
My parents don't allow me to go to parties.
Nasi nauczyciele nie pozwalają nam używać telefonów w klasie.
начать обучение
Our teachers don't let us use mobiles in class.
Moja siostra nie radzi sobie dobrze w angielsku.
начать обучение
My sister doesn't do well in English.
Dobrze radzę sobie w języku angielskim.
начать обучение
I do well in English.
Leci dobry film w kinie.
начать обучение
There's a good film on.
Co leci w kinie?
начать обучение
What's on at the cinema?
Nie ma za co
начать обучение
Not at all.
Zaczekaj chwilę.
начать обучение
Hold on a moment.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.