Problemy świata

 0    33 карточки    mariolasobieska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
problemy świata
начать обучение
world problems
klęski żywiołowe
начать обучение
natural disasters
lawina
начать обучение
an avalanche
susza
Susza to długi okres kiedy nie ma deszczu, a ziemia jest sucha.
начать обучение
a drought
A drought is a long period when there is no rain and land is dry.
powódź
Powódź zniszczyła wszystkie mosty na rzece.
начать обучение
a flood
The flood destroyed all the bridges on the river.
tajfun
начать обучение
typhoon
wojna domowa
начать обучение
civil war
przemoc w domu
начать обучение
domestic violence
narkotyki
Ona podejrzewa, że jej syn bierze narkotyki.
начать обучение
drugs
She suspects that her son is doing drugs.
wybuchy
начать обучение
explosions
głód
начать обучение
famine
pożar
начать обучение
fire
porwanie samolotu
начать обучение
hijacking
bezdomność
начать обучение
homelessness
poważne wypadki
начать обучение
serious accidents
uprzedzenia rasowe
начать обучение
racial prejudice
terroryzm
начать обучение
terrorism
przepaść między bogatymi a biednymi krajami
начать обучение
The gap between rich and poor countries
bezrobocie
Czy znasz aktualny wskaźnik bezrobocia?
начать обучение
unemployment
Do you know the present unemployment rate?
wojna
Wojna to piekło.
начать обучение
a war
War is hell.
ranić (ludzi)
начать обучение
injure
niszczyć
Czasami jeden fakt może obalić całą teorię.
начать обучение
to damage
Sometimes one fact can damage the whole theory.
wybuchnąć
начать обучение
to break out
rozszerzać się
начать обучение
spread
głodować
начать обучение
starve
cierpieć
Cierpiałem po trudnym rozstaniu.
начать обучение
to suffer
I suffered after a bad breakup.
ofiara
начать обучение
casualty
martwy
Pewnego dnia wszyscy będziemy martwi, więc po co się martwić?
начать обучение
dead
We'll all be dead one day, so why worry?.
zakładnik
Terroryści wypuścili jednego zakładnika, ale resztę przetrzymywali.
начать обучение
hostage
The terrorist let one hostage go, but kept the others captive.
uciekinier
начать обучение
refugee
ocalały
начать обучение
survivor
ofiara
Padła ofiarą brutalnych napastników.
начать обучение
a victim
She fell victim to brutal muggers.
ranny
начать обучение
wounded

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.