Present Simple - zastosowanie

 0    10 карточки    darek3d3
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Każdy wie, że woda zamarza w zeru stopnichach
начать обучение
Everyone knows that water freezes at zero centigrade.
Jak spędzasz swój wolny czas? Czy masz jakieś hobby?
начать обучение
How do you spend your free time? Have you got any hobbies?
nie potrzeba dużo czasu na przeczytanie krótkiej opowieści i właśnie dlatego je lubię.
начать обучение
It doesn't take much time to read a short story and that's why I like them.
Historia kończy się tak: Mary przyjeżdża do Paryża z dzieckiem i zaczyna nowe życie.
начать обучение
The story ends like this: Mary arrives in Paris with her baby and starts a new life.
Dlaczego ona już mnie nie kocha? Nie mogę tego zrozumieć.
начать обучение
Why doesn't she love me anymore? I can't understand it.
Oni zawsze przed wyjazdem na wakacje zawsze sprawdzają prognozę pogody, bo nie chcą żadnych nieprzyjemnych niespodzianek.
начать обучение
They always check the weather forecast before going on holiday because they don't want any unpleasant surprises.
Moi uczniowie zazwyczaj nie spędzają dużo czasu na przygotowywaniu się do egzaminów, ponieważ są dość leniwi.
начать обучение
My students don't usually spend much time preparing for exams as they're quite lazy.
O której godzinie ona kończy pracę? Późno, wieczorem?
начать обучение
What time does she finish work? Late in the evening?
Jakie filmy lubisz oglądać? Komedie czy dramaty?
начать обучение
What kind of films do you enjoy watching? Comedies or dramas?
Warszawa leży nad Wisłą, która jest najdłuższą rzeką w Polsce.
начать обучение
Warsaw lies on the Vistula which is the longest river in Poland.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.