powtórka 334

 0    54 карточки    axa33
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
somebody else
начать обучение
ktoś inny
find out
начать обучение
dowiedzieć się
as
начать обучение
jako
finally she works as a lawer
начать обучение
wreszcie pracuje jako prawnik
as
начать обучение
jak
my father was at the office as always.
начать обучение
mój ojciec był jak zawsze w biurze.
as
начать обучение
tak jak
she is as tall as John
начать обучение
ona jest tak wysoka jak John
like
начать обучение
tak jak / podobnie / jak
she was working like I by all years
начать обучение
pracowała jak ja przez wszystkie lata
evidence
начать обучение
dowód
sow, sowed, sown
начать обучение
siać, siał, zasiane
seed
начать обучение
nasienie / ziarnko
they spent too much money last month
начать обучение
w zeszłym miesiącu wydali za dużo pieniędzy
string, strung, strung
начать обучение
nawlekać nawleczony, nawleczony
bead
начать обучение
koralik
thong
начать обучение
rzemień
wring. wrung, wrung
начать обучение
wycisnąć, wykręcić
wring out
начать обучение
wyżymać, wykręcić
wet
начать обучение
mokry, wilgotny/ zwilżać, zmoczyć
He wrung out his wet clothes.
начать обучение
Wysisnąl wodę ze swoich mokrych ubrań.
teenager
начать обучение
nastolatek
condition
начать обучение
stan
there has been a considerable improvement in her condition.
начать обучение
nastąpiła znaczna poprawa w jej stanie.
considerable
начать обучение
znaczny
improvement
начать обучение
poprawa
improve
начать обучение
polepszyć
condition
начать обучение
niedomaganie, dolegliwość, choroba
condition
начать обучение
warunek/aby coś było mozliwe/
you can go out on the condition that you will come back before midnight
начать обучение
możesz wyjść, pod warunkiem, że wrócisz przed północą
on the condition that
начать обучение
pod warunkiem, że
our company is in the red
начать обучение
nasza firma jest na minusie
He is in the red
начать обучение
On jest na czerwono
if you would save you have to spend less
начать обучение
jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz wydać mniej
less
начать обучение
mniej / np.pieniędzy, czasu/
It costs less than 10 pounds
начать обучение
To kosztuje mniej niż 10 funtów
I have got less money todau than yesterday
начать обучение
Mam mniej pieniędzy niż wczoraj
Could you make less noise, please
начать обучение
Czy możesz zrobić mniej hałasu, proszę
less
начать обучение
odjąć, minus
ten less four equals six
начать обучение
dziesięć mniej cztery równa się sześć
equals
начать обучение
jest równa
melt
начать обучение
rzecz. wytop, topnienie / czas, topnieć
by the day
начать обучение
z dnia na dzień
that is why
начать обучение
dlatego
on time
начать обучение
punktualnie
in time
начать обучение
w porę
to pass the time
начать обучение
dla zabicia czasu
send, sent, sent
начать обучение
wysłać, wysłane, wysłana
sent off
начать обучение
wysłany
a lawn
начать обучение
trawnik
sting, stung, stung
начать обучение
użądlić, użądlone, użądlone
bee
начать обучение
pszczoła
surround
начать обучение
otaczać
pointed their guns
начать обучение
wycelowali broń

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.