Pokój cdn...

 0    29 карточки    отсутствует
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
There are scissors in drawer in the table.
начать обучение
Są nożyczki w szufladzie w stole
There's paper in the drawer in the table
начать обучение
Papier jest w szufladzie w stole
There is paper in the drawer in the table.
начать обучение
Papier jest w szufladzie w stole
There's someone downstairs
начать обучение
Jest ktoś na dole
There is someone downstairs
начать обучение
Jest ktoś na dole
There's no-one here.
начать обучение
Tutaj nie ma nikogo.
There is no-one here.
начать обучение
Nie ma tu nikogo.
There's a big table in the small room
начать обучение
W małym pokoju znajduje się duży stół
There is a big table in the small room.
начать обучение
Istnieje duży stół w małym pomieszczeniu.
check in
начать обучение
zameldować się
There are 4 drawers in the table.
начать обучение
W stole znajduje się 4 szuflady.
There are a lot of pens.
начать обучение
Jest wiele długopisów.
There is glue
начать обучение
Jest klej
There's glue
начать обучение
Jest klej
There is paper
начать обучение
Jest papier
There's paper
начать обучение
Jest papier
There are scissors
начать обучение
Są nożyczki
sharp
начать обучение
bystry, ostry
Is there a lift?
начать обучение
Czy jest winda?
I'm sorry there isn't
начать обучение
Przepraszam, nie ma
view
начать обучение
pogląd, widok
Where's the Tv?
начать обучение
Czy jest Tv?
There isn't one
начать обучение
Nie ma ani jednego
It uses less water
начать обучение
Zużywa mniej wody
Can I use the Internet here?
начать обучение
Czy mogę korzystać tu z Internetu?
I"m sorry you can't
начать обучение
Przepraszam, nie możesz
Are there any shops near here?
начать обучение
Czy są jakieś sklepy w pobliżu tutaj?
No madam there aren't
начать обучение
Nie ma pani, nie ma
Enjoy your stay
начать обучение
Miłego pobytu

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.