Podstawowe zwroty i frazy 4

 0    193 карточки    отсутствует
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
dać przykład
начать обучение
to give an example
dać wyraz czemuś
начать обучение
give expression to sth
dać wyraźnie do zrozumienia, że
начать обучение
to make it clear that
dajmy już temu spokój
начать обучение
skip it
dalece bardziej
начать обучение
by far more
dalej!
начать обучение
go on!
dalej, dawaj!
начать обучение
come on!
dalej; w dalszym ciągu (tekstu)
начать обучение
farther on
daleki jestem od
начать обучение
far be it from me to
daleki od prawdy
начать обучение
wide of the truth
dalekie podobieństwo
начать обучение
a distant likeness
daleko
начать обучение
a long way off
daleko; hen
начать обучение
far away
daleko od domu
начать обучение
far from home
daleko stąd
начать обучение
miles away
daleko w tyle
начать обучение
far back
daleko z tyłu
начать обучение
far behind
dalekosiężny
начать обучение
far-reaching
dałbym ci pięćdziesiąt lat
начать обучение
I should guess your age at fifty
dano mu do zrozumienia
начать обучение
he was given to understand
dany; wymieniony; wspomniany; o którym mowa
начать обучение
in question
data urodzenia
начать обучение
date of birth
dawać dobry przykład
начать обучение
to set a good example
dawać poczucie bezpieczeństwa
начать обучение
to give a sense of security
dawać sposobność, okazję
начать обучение
to give the opportunity of
dawaj jeszcze raz
начать обучение
come again
dawne czasy
начать обучение
faraway times
dawniej
начать обучение
in former days
dawno się nie widzieliśmy
начать обучение
long time no see
dawno temu
начать обучение
a long time ago
decyzja należy do pana
начать обучение
the decision is yours
definitywnie?
начать обучение
definitely?
delikatnie mówiąc, mówiąc łagodnie
начать обучение
to put it mildly
denerwujące, irytujące
начать обучение
irritating
denerwuje mnie (sprawa)
начать обучение
I'm nervous about
dla dobra
начать обучение
for the good of
dla mnie nie, dziękuję
начать обучение
not for me, thank you
dla odmiany
начать обучение
for a change
dla ścisłości
начать обучение
to be precise
dla żartu; dla śmiechu
начать обучение
for fun
dlaczego miałoby mnie to obchodzić?
начать обучение
why should I care?
dlaczego tak jest, że
начать обучение
why is it that
dlatego, z tej przyczyny
начать обучение
therefore
długo
начать обучение
a long while
długo nie zabawię
начать обучение
I won't be long
długo po
начать обучение
long after
długo potrwać
начать обучение
take long
długo trwa zanim; trzeba wiele czasu, żeby
начать обучение
it takes long to
długoterminowy
term
начать обучение
long
długotrwały
начать обучение
of long continuance
długowieczny
начать обучение
long-lived
do czego oni zmierzają?
начать обучение
what are they playing at?
do czego to doprowadzi?
начать обучение
what are things coming to?
do czego to wszystko?; czemu to wszystko służy?
начать обучение
what's it all for?
do czego to wszystko doprowadzi? co z tego wszystkiego wyniknie?
начать обучение
how will it all end?
do czego zmierzasz?
начать обучение
what are you driving at?
do diabła!
начать обучение
damn!
do dzisiaj
начать обучение
to this day
do góry i na dół
начать обучение
up and down
do grobowej deski
начать обучение
for ever and a day
do jutra!
начать обучение
see you tomorrow!
do końca
начать обучение
to the end
do licha z tym obrazkiem!
начать обучение
dash this picture!
do miasta; do śródmieścia; w śródmieściu
начать обучение
up town
do niczego; nic niewart
начать обучение
good for nothing
do niedawna
начать обучение
until recently
do ostatka
начать обучение
to the last
do ostatniego tchu
начать обучение
to the last gasp
do pewnego stopnia
начать обучение
to some extent, to some degree
do południa
начать обучение
till noon
do przesady
начать обучение
to a fault
do przyjęcia
начать обучение
acceptable
do samego dna; aż do dna
начать обучение
down to the bottom
do samego końca
начать обучение
to the very end
do syta
начать обучение
to repletion
do szpiku kości
начать обучение
to the bone
do tego czasu
начать обучение
by that time
do tego się to sprowadza
начать обучение
this is what it comes down
do tego stopnia
начать обучение
thus far
do tej pory; jak dotąd; dotychczas
начать обучение
so far
do trzech razy sztuka
начать обучение
third time lucky
do upadłego; do ostatka
начать обучение
to the bitter end
do usług!
начать обучение
at your service!
do widzenia!
начать обучение
see you!
do widzenia; do zobaczenia; to na razie!
начать обучение
so long!
do woli
начать обучение
at pleasure
do wyboru; dowolnie
начать обучение
at choice
do zobaczenia o siódmej
начать обучение
see you at seven
do zobaczenia wkrótce
начать обучение
see you soon
dobra, lepiej w drogę
начать обучение
well, better be going
dobra robota
начать обучение
well done
dobre 50 funtów
начать обучение
a good 50 pounds
dobre dwa kilometry
начать обучение
two long kilometres
dobre kontakty, dobre powiązania, dobre znajomości
начать обучение
good connections
dobre trzy godziny
начать обучение
fully three hours
dobrej zabawy
начать обучение
have fun
dobry Boże
начать обучение
good God
dobry początek
начать обучение
a good beginning
dobry uczynek
начать обучение
a good deed
dobry widok
начать обучение
a good view
dobrze ci się śmiać, ale
начать обучение
it's all very well for you to laugh, but
dobrze cię widzieć
начать обучение
good to see you
dobrze pomyślane
начать обучение
good thinking
dobrze się czujesz?
начать обучение
feeling all right?
dobrze się przyjrzyj
начать обучение
take a good look at
dobrze się zapowiadać, wyglądać obiecująco
начать обучение
look hopeful
dobrze, w porządku
начать обучение
all right
dobrze wiem
начать обучение
I know well enough
dobrze zanim, dobrze przed
начать обучение
well before
dobrze zgadnąć
начать обучение
guess right
doceniłbym to, gdyby
начать обучение
I would appreciate it if
dojść do jakiejś konkluzji
начать обучение
to reach a conclusion
dojść do porozumienia
начать обучение
enter into an agreement
dojść do przekonania, że
начать обучение
come to believe
dojść do wniosku
начать обучение
arrive at a conclusion
dokąd? do kiedy?
начать обучение
till when?
dokładnie pamiętam
начать обучение
I distinctly remember
dokładnie rok temu
начать обучение
this time last year
dokładnie sobie przypominam
начать обучение
I distinctly recall
dokładnie; szczegółowo; wyczerpująco
начать обучение
with full particulars
dokładnie tak
начать обучение
exactly
dokładnie taki sam
начать обучение
exactly the same
dokładnie w tym momencie
начать обучение
at that precise moment
dokładny co do milimetra, o włos
начать обучение
exact to a hair; exact to a hair-line
dokonać agresji
начать обучение
to commit aggression
doniosłe sprawy
начать обучение
matters of import
donoszę, że
начать обучение
it gives me pain to tell you that
dookoła; naokoło
начать обучение
all round
dopiero co; świeżo; ledwo
начать обучение
only just
dopiero gdy; nie wcześniej aż
начать обучение
not before
dopiero teraz!
начать обучение
it's about time!
dopiero wczoraj; nie dalej jak wczoraj
начать обучение
only yesterday
doprawdy
начать обучение
really
doprawdy muszę wyrazić swój podziw dla
начать обучение
I really must express my admiration for
doprawdy nie wiem, jak dziękować
начать обучение
I really can't thank you enough
doprawdy przeszła pani sama siebie z tym deserem
начать обучение
you really have surpassed yourself with this dessert
doprawdy to nie ma żadnego znaczenia
начать обучение
it's really of no importance
doprowadzić coś do absurdu
начать обучение
to bring sth to an absurdity
dorosły
начать обучение
grown up
dosadnie
начать обучение
in round terms
dosięgnąć
начать обучение
to reach
doskonale
начать обучение
perfectly
doskonale wiem o tym
начать обучение
I know it perfectly well
doskonały powód
начать обучение
an excellent reason
dosłownie; w całej rozciągłości; szczegółowo; co do joty
начать обучение
to the letter
dostać nową pracę
начать обучение
to get a new job
dostaję bzika na punkcie
начать обучение
I get wild about
dostarczyć alibi
начать обучение
to provide an alibi
dostateczny powód
начать обучение
sufficient reason
dostępny dla wszystkich
начать обучение
available to all
dostrzegam twój punkt widzenia, ale
начать обучение
I see your point, but
dosyć słów
начать обучение
enough said
doszło do mnie, że
начать обучение
it came to my hearing that
doszło do mojej wiadomości
начать обучение
it came to my knowledge
dość dawno temu
начать обучение
a considerable long time ago
dość długo
начать обучение
quite a long time
dotąd; dotychczas
начать обучение
till now
dotrzeć do sedna rzeczy
начать обучение
get down to facts
dotrzymać towarzystwa
начать обучение
to keep company
dotychczas
начать обучение
up to the present
dowolna ilość
начать обучение
any number of
dowolnie; bez ograniczenia
начать обучение
without limit
dowolnie; zależnie od czyjegoś widzimisię; ile się podoba
начать обучение
at will
dowód tożsamości
начать обучение
means of identification
drogą konkursową
начать обучение
by open competition
drugi pod względem jakości
начать обучение
second best
drugi skręt w lewo
начать обучение
the second turning to the left
drugie tyle
начать обучение
as many more
drugiej kategorii; w gorszym gatunku
начать обучение
second-class
drugorzędny
начать обучение
of the second rank
dumny z
начать обучение
proud of
duszą i sercem
начать обучение
heart and soul
drzwi wyjściowe
начать обучение
the exit door
dużo wcześniej
начать обучение
long before
dwa piętra wyżej
начать обучение
two floors up
dwa razy tyle
начать обучение
twice that much
dwa razy w tygodniu
начать обучение
twice a week
dworzec centralny
начать обучение
the central station
dwudziestego drugiego lipca
начать обучение
on the twenty second of June
działać jak balsam
начать обучение
to act as a balm for
dziecinnie łatwe
начать обучение
dead easy
dzień po dniu; dzień w dzień; codziennie
начать обучение
day after day
dzień przed
начать обучение
the day before
dzień, w którym
начать обучение
the day when
dziesięć kilometrów od Warszawy
начать обучение
ten kilometres out of Warsaw
dziewczyna dwudziestoletnia; kociak
начать обучение
sweet-and-twenty
dzięki Bogu za to
начать обучение
thank goodness for that
dzięki niebiosom!
начать обучение
thank heavens!
dzięki pańskiej uprzejmości
начать обучение
through your kindness
dziękuję i wzajemnie
начать обучение
thank you and the same to you
dzisiejszy; współczesny
начать обучение
latter-day
dzwonić po taksówkę
начать обучение
to telephone for the taxi
dzwonię w sprawie ogłoszenia TEL
начать обучение
I'm calling about the advertisment

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.