Podstawowe zwroty i frazy 3

 0    332 карточки    отсутствует
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
cala bieda w tym, że
начать обучение
the mischief is that
cała pociecha w tym, że
начать обучение
it's a comfort to know that
cała przyjemność po mojej stronie
начать обучение
my pleasure; the pleasure is entirely mine; the pleasure is mine
cała sprawa bokiem mi wyłazi
начать обучение
I'm sick of the whole business
całą dobę; 24 godziny
начать обучение
round the clock
całe swoje życie
начать обучение
all his life
całe szczęście, że
начать обучение
it's just as well
całkiem często
начать обучение
quite often
całkiem długo
начать обучение
quite a while
całkiem dobrze
начать обучение
quite well
całkiem możliwe, że
начать обучение
it's quite possible that
całkiem prawdopodobne, że
начать обучение
it's quite probable that
całkiem się tutaj zgadzam
начать обучение
I quite agree here
całkiem słusznie; o to właśnie chodzi
начать обучение
that's the thing
całkiem spory zapas, ilość
начать обучение
quite a good supply
całkiem zapomniałem, kompletnie zapomniałem
начать обучение
I've completely forgotten
całkowicie się zgadzam
начать обучение
I completely agree
całkowita racja
начать обучение
dead right
cały boży dzień
начать обучение
all day long; the whole blessed day
cały jestem podekscytowany
начать обучение
I'm all excited about
cały jestem za
начать обучение
I'm all for
cały na biało
начать обучение
all in white
cały wczorajszy dzień
начать обучение
the whole of yesterday
całym sercem
начать обучение
with all my heart
całymi godzinami
начать обучение
for hours together
całymi miesiącami
начать обучение
for months on end
całymi setkami
начать обучение
in hundreds
celowo
начать обучение
deliberately; intentionally; purposely; on purpose
chcąc nie chcąc; siłą rzeczy
начать обучение
owing to force of circumstances
chcesz powiedzieć, że
начать обучение
do you mean to say
chcesz, żeby cię podwieźć?
начать обучение
do you want a lift?
chcę podkreślić, że
начать обучение
I want to press the point
chcę powiedzieć jasno, że
начать обучение
I wish to make it cleas that
chcę się upewnić, czy
начать обучение
I want to make sure whether
chcę zapytać
начать обучение
I want to ask
chciałbym ale
начать обучение
I would like to but
chciałbym ci przypomnieć aby
начать обучение
I'd like to remind you to
chciałbym mówić z panem Johnsem (TEL)
начать обучение
I'd like to speak to Mr. Johnson
chciałbym odpowiedzieć w kwestii
начать обучение
I would like to reply on the point about
chciałbym pana przedstawić
начать обучение
I'd like to introduce you to
chciałbym pani podarować tę książkę
начать обучение
I would like you to give this book
chciałbym panią zaprosić na kolację
начать обучение
I'd like to invite you to dinner
chciałbym podnieść kwestię
начать обучение
I'd like to raise a question about
chciałbym poprzeć pańskie zdanie
начать обучение
I'd like to endorse your view
chciałbym przedstawić
начать обучение
I'd like to introduce
chciałbym rozmawiać z kimś w sprawie waszej oferty
начать обучение
I'd like to speak to someone about your offer
chciałbym się podpisać pod
начать обучение
I would like to sign under
chciałbym udzielić temu pomysłowi mojego poparcia
начать обучение
I'd like to give this idea my backing
chciałbym wiedzieć, czy
начать обучение
I would like to know if
chciałbym wyjaśnić jedno nieporozumienie
начать обучение
I would like to clarify one misunderstanding
chciałbym wyrazić moją wdzięczność za
начать обучение
I would like to express my gratitude for
chciałbym zaproponować
начать обучение
I'd like to propose
chciałbym, żeby
начать обучение
I wish
chciałbym, żeby pan poznał
начать обучение
I'd like you to meet
chciałbym życzyć wszelkiego powodzenia
начать обучение
I'd like to wish you every success
chciałem tylko powiedzieć
начать обучение
I just wanted to say
chętnie
начать обучение
willingly
chłopiec pięcioletni
начать обучение
a boy of five
chociaż
начать обучение
although
chodzą słuchy, że
начать обучение
there's a story afloat
chodzi mi o to, że
начать обучение
what I mean is
chodzi o to, czy
начать обучение
the question is whether
chodź i pomóż mi
начать обучение
come and help me
chodź na dół
начать обучение
come down
cholernie chce mi się
начать обучение
I'm dying for
chwilami
начать обучение
at moments
chwileczkę
начать обучение
just a moment; one minute; hold on a sec
chwilka, krótko
начать обучение
a little while
chwyciłeś o co chodzi?; chwyciłeś myśl?
начать обучение
got the idea?
chyba najlepiej
начать обучение
it's probably best to
chyba nie
начать обучение
I should say not
chyba nie mówisz poważnie!
начать обучение
you can't be serious!
chyba tak
начать обучение
I think so
chyba żartujesz!
начать обучение
you must be joking!
chyba że
начать обучение
unless
ciąg dalszy nastąpi
начать обучение
to be continued
ciągle mnie ciekawi, czy
начать обучение
I'm still wondering whether
ciągle: nadal: wciąż
начать обучение
still
ciągle pozostawało coś do życzenia
начать обучение
still left something to be desired
ciągle taki sam
начать обучение
still the same
ciekaw jestem, czy
начать обучение
I wonder whether
ciekawe by było, czy
начать обучение
one would wonder whether
cienko śpiewać; spuścić z tonu
начать обучение
sing small
ciepło, ciepło, jesteś blisko
начать обучение
you are getting warm
cierpieć na bezsenność
начать обучение
to suffer from insomnia
cieszę się, że ci się podoba
начать обучение
I'm glad you like
cieszę się, że cię widzę
начать обучение
I'm glad to see you
cieszę się, że mogłem pomóc
начать обучение
I'm glad I could help
cieszę się, że pan tak sądzi
начать обучение
I'm glad you think so
cieszę się, że pana poznałem
начать обучение
I'm glad to met you
cieszy mnie to; miło mi to słyszeć
начать обучение
I'm glad to hear it
ciężka praca; ciężka robota
начать обучение
hard work
ciężkie czasy
начать обучение
hard times
ciężko się zdecydować
начать обучение
it's hard to decide
ciut bardziej, ciut więcej
начать обучение
a bit more
co będzie, jeśli; co się stanie, jeśli
начать обучение
what happens if
co było, to było; cobyło a nie jest, nie pisze się w rejestr
начать обучение
let bygones be bygones
co byś radził?
начать обучение
what would you advise?
co byś zalecał?
начать обучение
what would you recommend?
co byś zrobił w mojej sytuacji?
начать обучение
what would you do in my position?
co cię gryzie? czym się martwisz?
начать обучение
what's eating you?
co cię opętało? co cię naszło? co się z tobą dzieje?
начать обучение
what has come over you?
co cię tutaj sprowadza? jakie dobre wiatry przygnały cię tutaj?
начать обучение
what good wind brings you here?
co do mnie; jeśli o mnie chodzi
начать обучение
for my part
co do sekundy
начать обучение
to the moment
co do minuty
начать обучение
to the minute
co drugi
начать обучение
every other
co drugi dzień
начать обучение
every other day; on alternate days
co dwa lata
начать обучение
every other year
co dziesięć minut
начать обучение
every ten minutes
co go to obchodzi?
начать обучение
what does he care?
co godzina
начать обучение
every hour
co gorsza
начать обучение
what is worse
co jakiś czas
начать обучение
every now and then
co jest nie w porządku?
начать обучение
what's wrong?
co ma być?
начать обучение
what's it to be?
co mnie najbardziej uderza
начать обучение
what beats me is
co mnie to obchodzi?
начать обучение
what do I care?
co mogę dla pana zrobić?
начать обучение
what can I do for you?
co mogę panu podać?
начать обучение
what can I get you?
co mówiłeś?
начать обучение
what were you saying?
co mu z tego przyjdzie?
начать обучение
what will it profit him?
co myślisz o
начать обучение
what do you think of
co najmniej
начать обучение
at least
co najwyżej
начать обучение
at the most
co należy zrobić?
начать обучение
what should be done
co nowego?
начать обучение
what's new?
co o nim sądzisz?
начать обучение
what do you think of him?
co ona chciała przez to powiedzieć?; co oznaczały jej słowa?
начать обучение
what did she mean by saying that?
co pamiętam, to
начать обучение
what I remember is
co się stało?
начать обучение
what happened?
co się z tobą dzieje?; o co ci chodzi?; co ci się stało?
начать обучение
what's the matter with you?
co sił w nogach; pędem
начать обучение
at full pelt
co słychać? jak ci leci?
начать обучение
how are things going
co słychować?
начать обучение
how's things?
co szczególnie lubię
начать обучение
what I particularly enjoy
co temu brakuje? co masz temu do zarzucenia?
начать обучение
what's the matter with this?
co to było?
начать обучение
what was that?
co to ciebie właściwie obchodzi?
начать обучение
what's it to you?
co to za różnica?
начать обучение
what does it matter?
co to znaczy?
начать обучение
what does it mean?
co to znowu było?
начать обучение
what was that again?
co tu się dzieje?
начать обучение
what's going on here?
co ty sugerujesz?
начать обучение
what are you getting at?
co tylko zechcesz
начать обучение
anything you like
co więcej; mało tego
начать обучение
what's more
co za dzień!
начать обучение
what a day!
co za idiota!
начать обучение
what an idiot!
co za niespodzianka!
начать обучение
what a surprise!
co za paskudny dzień!
начать обучение
what a horrible day!
co za przyjemna niespodzianka!
начать обучение
what a pleasant surprise!
co za pytanie!
начать обучение
what a question!
co za wstyd!
начать обучение
what a shame!
co za straszny pech
начать обучение
what terribly bad luck
co za szczęśliwe spotkanie!
начать обучение
well met!
co za tupet
начать обучение
what a cheek
co za ulga!
начать обучение
what a relief!
co za wspaniała nowina!
начать обучение
what terrific news!
co za wspaniały pomysł!
начать обучение
what a splendid idea
co za zbieg okoliczności!
начать обучение
what a coincidence!
co za znakomity pomysł!
начать обучение
what an excellent idea!
codziennego użytku
начать обучение
of daily use
cokolwiek w tym rodzaju
начать обучение
anything of that nature
coraz gorzej
начать обучение
from bad to worse
coraz lepiej
начать обучение
better and better
coraz wyżej
начать обучение
up and up
coś ci powiem; wiesz co?
начать обучение
I’ll tell you what
coś jak
начать обучение
something like
coś jest nie w porządku
начать обучение
there's something wrong
coś mi mówi, że
начать обучение
something tells me
coś mi się nie wydaje
начать обучение
I'm not so sure
coś mi się wydaje, że
начать обучение
I have a vague idea that
coś nie tak z?
начать обучение
anything wrong with?
coś trzeba z tym zrobić; coś musi być z tym zrobione
начать обучение
something must be done about it
coś tu jest nie tak; coś tu nie gra
начать обучение
something is wrong with this
coś w tym jest
начать обучение
there is something to it
coś w tym rodzaju
начать обучение
something like that
coś więcej
начать обучение
something more
coś wspólnego
начать обучение
something in common
cóż jest takiego ciekawego w?
начать обучение
what's so interesting about?
cóż mogę powiedzieć?
начать обучение
what can I say?
cóż na to poradzę?
начать обучение
how can I help it?
cóż to może być?
начать обучение
what that may be?
cudownie
начать обучение
marvellous
cudzoziemiec
начать обучение
a foreigner
czarne na białym
начать обучение
black on white
czarny, feralny dzień
начать обучение
a black day
czarujący
начать обучение
enchanting; charming
czas kończyć, już czas
начать обучение
time is up
czas leci!
начать обучение
time flies!
czas leci; czas ucieka
начать обучение
time's running out
czas leci jak strzała
начать обучение
time flies like an arrow
czas leczy rany
начать обучение
time heals all wounds
czas letni
начать обучение
Summer time
czas mija; czas płynie
начать обучение
time goes by
czas na
начать обучение
it's time for
czas pokaże, czy
начать обучение
time will tell, if
czas się dłuży, wlecze
начать обучение
time drags
czas stanął w miejscu
начать обучение
time stood still
czas upływa
начать обучение
time elapses
czas wolny
начать обучение
free time, leisure time
czas zaczynać
начать обучение
it's time we started
czasochłonny
начать обучение
consumptive of time
czasy się zmieniają
начать обучение
times are changing
czcza gadanina; puste słowa
начать обучение
empty words
czego pan sobie życzy?
начать обучение
What would you like?
czego potrzebuję, to
начать обучение
what I need is
czego szczególnie nie lubię
начать обучение
what I particularly dislike
czekać długo
начать обучение
to wait long
czekaj
начать обучение
hold on
czemu do cholery
начать обучение
why on earth
czemu nie
начать обучение
why not
czemu zawdzięczam ten zaszczyt?
начать обучение
to what I owe such honour?
czemużby nie?
начать обучение
no reason why not
częstokroć
начать обучение
oft-times
częsty; często spotykany
начать обучение
of frequent occurrence
częściowo; po części
начать обучение
in part
człowiek tego pokroju
начать обучение
a man of this sort
czterdzieści kilka; czterdzieści parę
начать обучение
forty odd
cztery pory roku
начать обучение
four seasons of the year
czuć się kompetentnym w
начать обучение
to feel capable of
czuję się na siłach
начать обучение
I feel capable
czuję się zmuszony
начать обучение
I feel compelled
czuję się zobligowany, aby nie
начать обучение
I feel obliged not to
czuję, że jest moim obowiązkiem; czuję się zobowiązany do
начать обучение
I feel it is my duty to
czuję, że muszę skorygować jedną sprawę
начать обучение
I feel I must correct one thing
czy byłaby jakaś możliwość?
начать обучение
would there be any possibility?
czy byłby pan tak uprzejmy i powiedział mi
начать обучение
would you be so kind as to tell me
czy byłbyś w stanie
начать обучение
would you be able to
czy byłoby możliwe?
начать обучение
would it be possible?
czy chce pani zaczekać?(TEL)
начать обучение
do you want to wait?
czy chciałaby pani zostawić wiadomość?(TEL)
начать обучение
would you like to leave a message?
czy ci ludzie oszaleli?
начать обучение
are the fellows mad?
czy ci się to podoba, czy nie
начать обучение
whether you like it or no
czy coś nie gra?
начать обучение
is anything the matter?
czy czwartek byłby odpowiedni?
начать обучение
would Thursday be suitable?
czy denerwuje się pan?
начать обучение
are you nervous about?
czy dobrze idę do centrum?
начать обучение
am I right for the centre?
czy jest pani pewna?
начать обучение
are you certain?
czy jest w ogóle jakakolwiek możliwość?
начать обучение
is there any possibility whatever?
czy jesteś poważny?
начать обучение
are you serious?
czy jesteś świadomy, że
начать обучение
are you aware that
czy jesteś zajęty
начать обучение
are you busy?
czy jesteś zupełnie pewien?
начать обучение
are you dead certain?
czy jesteśmy odpowiedzialni
начать обучение
is it our responsibility to
czy jesteśmy zobowiązani do
начать обучение
are we bound to
czy ktoś może mi powiedzieć?
начать обучение
can someone tell me?
czy ktoś odpowiedziałby na pytanie
начать обучение
would someone answer the question
czy ma pan coś przeciw temu, aby?
начать обучение
do you mind if?
czy ma pan jakieś informacje o
начать обучение
do you have any information about
czy ma pani jakieś trudności z?
начать обучение
do you have any difficulties with?
czy mają państwo jakieś sprzeciwy?
начать обучение
do you have any objection?
czy mam iść?
начать обучение
shall I go?
czy mam jakiś wybór?
начать обучение
do I have a choice?
czy mam rację mówiąc?
начать обучение
am I right to say?
czy mam rację myśląc, że?
начать обучение
am I right in thinking that?
czy masz jakieś szczególne poglądy co do?
начать обучение
do you have any particular views on?
czy masz jakieś zainteresowania?
начать обучение
do you have any interests?
czy masz ochotę przyjść?
начать обучение
would you care to come?
czy miałbyś coś przeciw temu, żebym otworzył okno?
начать обучение
would you mind my opening the window? w?
czy mogą mi państwo wybaczyć na sekundkę?
начать обучение
can you excuse me for a second?
czy mogę ci pomóc w jakiś sposób?
начать обучение
can I possibly help you?
czy mogę ci w czymś pomóc?
начать обучение
can I be of any help to you?
czy mogę cię gdzieś zabrać?
начать обучение
may I take you out?
czy mogę cię zaprosić na
начать обучение
may I invite you to
czy mogę coś powiedzieć?
начать обучение
may I have my say?
czy mogę coś zrobić dla pani?
начать обучение
is there anything I can do for you?
czy mogę mówić z panem Turnerem?(TEL)
начать обучение
may I speak to Mr. Turner?
czy mogę mu przekazać wiadomość?(TEL)
начать обучение
can I give him a message?
czy mogę pani zaproponować
начать обучение
can I offer you
czy mogę poprosić pani nazwisko i numer?(TEL)
начать обучение
can I have your name and number, please?
czy mogę prosić państwa o uwagę?
начать обучение
may I have your attention, please?
czy mogę przedstawić
начать обучение
may I introduce
czy mogę przymierzyć ten sweter?
начать обучение
may I try this pullover on?
czy mogę rzucić okiem na?
начать обучение
can I have a look at?
czy mogę się przedstawić?
начать обучение
may I introduce myself?
czy mogę służyć jakąś pomocą?
начать обучение
may I be of assistance?
czy mogę w czymś pomóc?
начать обучение
can I be of service?
czy mogę zapytać, kto dzwoni?(TEL)
начать обучение
may I ask who's calling?
czy może mnie pan skierować do
начать обучение
can you direct me to
czy może plotę bzdury?
начать обучение
or am I talking nonsense?
czy może przypadkiem pamiętasz
начать обучение
do you by any chance remember
czy możemy wyjaśnić jedną sprawę?
начать обучение
can we get one thing clear?
czy możesz mi podać?
начать обучение
can you pass me?
czy możesz mi poświęcić kilka minut
начать обучение
can you spare me a few minutes?
czy możesz mi udzielić jakiejś informacji o
начать обучение
can you give me any information about
czy można na nim polegać?
начать обучение
is he dependable?
czy można na słowo?
начать обучение
can I have a word with you?
czy mógłby pan potwierdzić
начать обучение
could you confirm that
czy mógłby pan powtórzyć godzinę?
начать обучение
could you repeat the time, please?
czy mógłbym prosić o?
начать обучение
might I request?
czy mógłbyś mi powiedzieć
начать обучение
could you tell me
czy mógłbyś mi wyświadczyć przysługę?
начать обучение
could you do me a favour?
czy muszę to zrobić teraz?
начать обучение
must I do it now?
czy naprawdę muszę
начать обучение
do I really have to
czy naprawdę potrzeba, abym
начать обучение
do I really need to
czy nie byłoby lepiej?
начать обучение
wouldn't it be better to
czy nie jest konieczne?
начать обучение
isn't it necessary to?
czy nie jest prawdą, że?
начать обучение
isn't it true that
czy nie możemy się od tego wykręcić?
начать обучение
can't we get out of it?
czy nie mylę się mówiąc?
начать обучение
am I right in saying?
czy nie należałoby?
начать обучение
wouldn't it be proper to
czy nie spotkaliśmy się już przedtem?
начать обучение
haven't we met before?
czy on jest dobry w naprawach komputerów?
начать обучение
is he any good at computer repairs?
czy ona ma jakieś pojęcie o?
начать обучение
does she have any idea about?
czy orientuje się pan
начать обучение
have you any idea
czy pani wie kiedy ona będzie z powrotem?(TEL)
начать обучение
do you know when she'll be back?
czy pani zaczeka?(TEL)
начать обучение
will you hold?
czy pasjonujesz się joggingiem?
начать обучение
are you keen on jogging?
czy podobało ci się?
начать обучение
did you like?
czy poradziłby sobie z?
начать обучение
would he manage with?
czy potrzebuje pani pomocy w?
начать обучение
do you need help with?
czy przypadkiem
начать обучение
do you happen to
czy przypadkiem pamiętasz
начать обучение
do you happen to remember
czy przypadkiem wie pan
начать обучение
do you happen to know
czy są jakieś pytania do pana Jonesa?
начать обучение
are there any questions for Mr Jones?
czy są jakieś sprzeciwy?
начать обучение
is there any objection?
czy są jakieś wątpliwości co do?
начать обучение
is there any doubt about?
czy słyszałeś?
начать обучение
have you heard?
czy sobie uświadamiasz, że, czy zdajesz sobie sprawę, że
начать обучение
do you realize that
czy sprawia ci przyjemność?
начать обучение
do you enjoy?
czy tak będzie dobrze?
начать обучение
will that be all right?
czy to było konieczne?
начать обучение
was it necessary?
czy to było prawidłowe?
начать обучение
was that correct?
czy to ci będzie odpowiadać?
начать обучение
will that suit you?
czy to daleko?
начать обучение
is it far?
czy to jasne?
начать обучение
is that clear?
czy to jest dość jasne?
начать обучение
is that reasonably clear?
czy to jest naprawdę konieczne?
начать обучение
is it really necessary?
czy to ma sens jeśli powiem
начать обучение
does it make sense if I say
czy to naprawdę ty?
начать обучение
is that really you?
czy to nie dziwaczne?
начать обучение
isn't it queer?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.