Podstawowe zwroty i frazy 1

 0    69 карточки    отсутствует
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
a co byś powiedział na
начать обучение
what do you say to
a co jeśli
начать обучение
what if
a co to ma znaczyć?
начать обучение
what is this supposed to be?
a co więcej
начать обучение
and what's more
a co z
начать обучение
what about
a cóż to znowu?
начать обучение
what's that again?
a dlaczego? a dlaczegóż to?
начать обучение
why's that?
a ja miałem nadzieję na
начать обучение
and I was hoping for
a jeśli mi się zdarzy; a jeśli przypadkiem; a jesli tak się złoży
начать обучение
and if I happen to
a kto dzwoni? TEL
начать обучение
who's calling, please?
a może byśmy poszli popływać?
начать обучение
how about coming for a swim?
a może?; co powiesz na?
начать обучение
how about.?
a od czegóż są przyjaciele?
начать обучение
what are friends for?
a potem
начать обучение
and then
a po tym
начать обучение
and after that
a propos, przy okazji, nawiasem mówiąc
начать обучение
by the way; incidentally
a teraz
начать обучение
and now
a teraz żarty na bok
начать обучение
And now jokes aside
a to dlaczego? czemuż to?
начать обучение
why so?
a to pech!
начать обучение
too bad!
a to szkoda
начать обучение
that’s a pity
a to zabierze dwa lata
начать обучение
and that takes two years
a więc prowadź
начать обучение
so lead the way
a więc przypuszczam, zakładam
начать обучение
so I presume
absolutnie żadnego porównania
начать обучение
absolutely no comparison
absolutny szok
начать обучение
an absolute shock
adres do korespondencji
начать обучение
forwarding address
adres odbiorcy
начать обучение
delivery address
adres zwrotny
начать обучение
return address
adresat nieznany
начать обучение
addressee unknown
adresować paczkę
начать обучение
to address a parcel
adwokat diabła
начать обучение
devil's advocate
afera korupcyjna
начать обучение
corruption scandal
afera na wielką skalę
начать обучение
a large-scale fraud
akceptować w pełni
начать обучение
to accept fully
aktualny problem
начать обучение
a present-day problem
akurat na odwrót
начать обучение
just the reverse
albo tak, albo nie; decyduj się
начать обучение
take it or leave it
ale bzdura!
начать обучение
what nonsense!
ale, jak mówisz
начать обучение
but, as you say
ale muszę się jeszcze dużo nauczyć
начать обучение
I have a lot to learn yet
ale nawet wtedy
начать обучение
but even then
ale patrz
начать обучение
but look
ale tylko jeśli
начать обучение
but only if
ależ oczywiście!
начать обучение
but of course!
ależ skąd!
начать обучение
not at all!
ależ to będzie trwało wieki!
начать обучение
but that would take years!
ależ to okropieństwo!
начать обучение
how awful!
ależ to przyjemność
начать обучение
it's a pleasure
ależ to zupełnie w porządku
начать обучение
that's perfectly all right
ależ zapewne
начать обучение
but surely
ależ ze mnie idiota
начать обучение
what an idiot I am
ani ciut
начать обучение
not in the least
ani odrobiny prawdy
начать обучение
not an atom of truth
ani razu; nawet nie
начать обучение
not once
ani się waż!
начать обучение
don't you dare!
ani słowa
начать обучение
not a word
ani słowa o tym; ani pary z ust
начать обучение
don 't breathe a word of it
ani śladu
начать обучение
not a trace
ani trochę
начать обучение
not a bit
ani w przybliżeniu tak dobry
начать обучение
not near so good
ani żywej duszy
начать обучение
not a soul
apelacja od wyroku
начать обучение
appeal against the sentence
argument za
начать обучение
argument for
autobus piętrowy
начать обучение
a double-decker
aż do
начать обучение
up to; down to
aż do następnego razu
начать обучение
till next time
aż do obrzydzenia
начать обучение
to nausea
aż do odwołania
начать обучение
till cancelled

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.