podstawowe słowa 1

 0    21 карточка    aleksandralepkowska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Nasze produkty są najwyższej jakości.
начать обучение
Our products are of the finest quality.
Interesuje nas jakość, nie ilość.
начать обучение
We’re interested in quality, not quantity.
Kłócą się prawie codziennie.
начать обучение
They quarrel almost every day
Jest za kwadrans szósta.
начать обучение
It’s a quarter to six.
Spotkał się z królową w ubiegłym tygodniu.
начать обучение
He met the Queen last week
Zadałem nauczycielowi pytanie.
начать обучение
I asked the teacher a question.
To była szybka decyzja.
начать обучение
It was a quick decision.
Mówiła cichym głosem.
начать обучение
She spoke in a quiet voice.
To dość trudne zadanie.
начать обучение
It’s quite a difficult task.
Przyjechał dopiero o 5 po południu.
начать обучение
He didn’t arrive until 5 p.m.
Andy hurriedly packed his bags.
начать обучение
Andy pospiesznie spakował torby.
Co jest w tej paczce?
начать обучение
What’s in this package?
Książka ma 500 stron.
начать обучение
The book has 500 pages
Nagle poczułem ostry ból.
начать обучение
Suddenly I felt a sharp pain.
Farba jeszcze nie wyschła.
начать обучение
The paint isn’t dry yet.
To obraz Picassa.
начать обучение
It’s a painting by Picasso.
Ona ma 20 par butów.
начать обучение
She has 20 pairs of shoes.
Jej twarz była blada jak śmierć.
начать обучение
Her face was pale as death.
Połóż boczek na patelnię.
начать обучение
Put the bacon in the pan.
W panice wyskoczył przez okno.
начать обучение
In a panic, he jumped out of the window.
Przynieś mi trochę papieru pakowego.
начать обучение
Get me some wrapping paper.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.