PIotrek szkoła

 0    140 карточки    szymekk
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
kindergarten / nursery
начать обучение
przedszkole
middle school / junior high school
начать обучение
gimnazjum
primary school / elementary school
начать обучение
szkoły podstawowa
private / public school
начать обучение
szkoła prywatna / publiczna
secondary school / high school
начать обучение
szkoła średnia
university
начать обучение
uniwersytet
boarding school
начать обучение
szkoła internatem
distance learning
начать обучение
uczenie się na odległość
home schooling
начать обучение
nauczenie w domu
single-sex school
начать обучение
szkoła tylko dla chłopców / dziewcząt
state / public school
начать обучение
szkoła państwowa
art
начать обучение
plastyka
club
начать обучение
kółko zainteresowań
English
начать обучение
język angielski
foreign languages
начать обучение
języki obce
Geography
начать обучение
geografia
History
начать обучение
historia
IT / Information Technology
начать обучение
informatyka
Mathematics / Maths
начать обучение
matematyka
Music
начать обучение
muzyka
PE / Physical Education
начать обучение
wychowanie Fizyczne
RE / Religious Education
начать обучение
religia
Science (Biology, Chemistry, Physics)
начать обучение
nauki ścisłe (biologia, chemia, fizyka)
subject
начать обучение
przedmiot szkolny
canteen
начать обучение
stołówka
classroom
начать обучение
klasa
computer room
начать обучение
pracownia komputerowa
corridor
начать обучение
korytarz
gym / gymnasium
начать обучение
sala gimnastyczna
library
начать обучение
biblioteka
office
начать обучение
sekretariat
playground
начать обучение
boisko do zabawy
science laboratory
начать обучение
sala do nauki biologii, chemii, fizyki
sports field
начать обучение
boisko sportowe
teacher's room
начать обучение
pokój nauczycielski
cloakroom
начать обучение
szatnia
common room
начать обучение
świetlica
locker
начать обучение
szafka
staff room
начать обучение
pokój nauczycielski
head teacher / headmaster
начать обучение
dyrektor / dyrektorka
professor
начать обучение
profesor, wykładowca akademicki
schoolboy / schoolgirl
начать обучение
uczeń / uczennica
schoolmate / classmate
начать обучение
kolega / koleżanka ze szkoły / z klasy
teacher
начать обучение
nauczyciel / nauczycielka
form teacher / tutor
начать обучение
wychowawca / wychowawczyni
teaching stuff
начать обучение
grono pedagogiczne
bag / schoolbag
начать обучение
torba / tornister
blackboard / whiteboard / board
начать обучение
tablica
calculator
начать обучение
kalkulator
coloured pencils
начать обучение
kredki
copybook / notebook
начать обучение
zeszyt
dictionary
начать обучение
słownik
glue
начать обучение
klej
lunch box
начать обучение
pudełko na drugie śniadanie, obiad
pen
начать обучение
długopis
pencil case
начать обучение
piórnik
pencil
начать обучение
ołówek
rubber
начать обучение
gumka
ruler
начать обучение
linijka
scissors
начать обучение
nożyczki
textbook / coursebook
начать обучение
podręcznik
workbook
начать обучение
zeszyt cwiczeń
[class] register
начать обучение
dziennik lekcyjny
PE kit
начать обучение
strój gimnastyczny
pupil's record book
начать обучение
dzienniczek ucznia
break / lunch break
начать обучение
przerwa / przerwa na lunch
extra activities
начать обучение
zajęcia dodatkowe
lesson / class
начать обучение
lekcja
parent-teacher meeting
начать обучение
wywadiówka
punish
начать обучение
karać
punishment
начать обучение
kara
school trip
начать обучение
szkolna wycieczka
[school] uniform
начать обучение
mundurek [szkolny]
[summer / winter] holidays
начать обучение
wakacje / ferie
term
начать обучение
semestr
timetable
начать обучение
plan lekcji
assembly
начать обучение
apel
compulsory
начать обучение
obowiązkowy
education fair
начать обучение
targi szkolne
read set books
начать обучение
czytać lektury szkolne
[class] test
начать обучение
klasówka, sprawdzian
examination / exam
начать обучение
egzamin
fail an exam / a test
начать обучение
nie zdać egzaminu / testu
final exam
начать обучение
egzamin końcowy
get an A / a B / a C /... in a test
начать обучение
dostać piątke / czwórkę / trójkę / ... z testu
get the result [of a test / an exam]
начать обучение
dostać wyniki [testu / egzaminu]
learn
начать обучение
uczyć się
mark / grade
начать обучение
stopień / ocena
pass an exam / a test
начать обучение
zdać egzamin / test
prepare for [exams]
начать обучение
przygotować się do [egzaminów]
revise / study for [exams]
начать обучение
powtarzać materiał do [egzaminów]
school-leaving exam
начать обучение
egzamin końcowy, na koniec szkoły
take an exam
начать обучение
przystępować do egzaminu
teach
начать обучение
uczyć kogoś
short / spot test
начать обучение
kartkówka
test result
начать обучение
wynik testu
cheat in an exam
начать обучение
ściągać na egzaminie
crib
начать обучение
ściąga
school report
начать обучение
semestralny raport o wynikach w nauce, świadectwo szkolne
retake an exam
начать обучение
ponownie przystępować do egzaminu
lazy
начать обучение
leniwy
[un] fair
начать обучение
[nie] sprawiedliwy
ambitious
начать обучение
ambitny
demanding
начать обучение
wymagający
gifted
начать обучение
uzdolniony
hard-working
начать обучение
pracowity
patient
начать обучение
cierpliwy
punctual
начать обучение
punktualny
tolerant
начать обучение
tolerancyjny
understanding
начать обучение
wyrozumiały
be good / bad at sth
начать обучение
być dobrym / złym z czegoś, w czymś
be late for school
начать обучение
spóźnić się do szkoły
copy homework
начать обучение
odpisać pracę domową
do an exercise / a project / a task
начать обучение
robić ćwiczenie / projekt / zadanie
do homework
начать обучение
odrabiać pracę domową
get into university
начать обучение
dostać się na uczelnię
have a break
начать обучение
zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
have extra classes
начать обучение
mieć dodatkowe lekcje, zajęcia
leave school
начать обучение
skończyć szkołę
make mistakes
начать обучение
robić błędy
make / take notes
начать обучение
robić notatki
miss lessons
начать обучение
opuszczać lekcje
study hard
начать обучение
uczyć się pilnie
wear a school uniform
начать обучение
nosić mundurek
write an essay
начать обучение
pisać wypracowanie
be absent from school
начать обучение
być nieobecnym w szkole
be caught cheating
начать обучение
zostać złapany na ściąganiu
belong to a club
начать обучение
należeć do kółka zainteresowań
do one's best
начать обучение
bardzo się starać
do well / badly in an exam
начать обучение
dobrze / źle poradzić sobie na egzaminem
fall behind
начать обучение
mieć zaległości
hand in homework
начать обучение
oddawać pracę domową
learn by heart
начать обучение
uczyć się na pamięć
make progress
начать обучение
robić postępy
motivate students
начать обучение
motywować uczniów
pay attention
начать обучение
uważać [na lekcji]
play truant
начать обучение
wagarowac
put [the test] off
начать обучение
przełożyć [klasówkę]
take [active] part in a lesson
начать обучение
brać [aktywny] udział w lekcji
take the register
начать обучение
sprawdzać listę

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.