Part 43 (nuclear power)

 0    64 карточки    wojciechgruszka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
rzecznik, orędownik (czegoś)
начать обучение
proponent (of sth)
przeciwnik
начать обучение
opponent
szokujące wydarzenie
начать обучение
shocking event
zwolennik
начать обучение
supporter
ludzkość
начать обучение
mankind
rozszczepienie jądra atomu
начать обучение
fission
źródło energi
начать обучение
source of energy
uzasadniać, twierdzić
начать обучение
to argue
ropa
начать обучение
oil
gaz
начать обучение
gas
węgiel
начать обучение
coal
skąpy, rzadki
начать обучение
scarce
obfity, bujny
начать обучение
abundant
silny argument
начать обучение
strong argument
w porównaniu z kimś/czymś
начать обучение
in/by comprasion with sb/sth
porównianie
начать обучение
comparison
zanieczyszczać/skalać, zbezcześcić
начать обучение
to pollute with sth
środowisko naturalne
начать обучение
natural environment
dwutlenek węgla
начать обучение
carbon dioxide
skamielina
начать обучение
fossil
opał kopalny
начать обучение
fossil fuel
głęboki, gruntowny
начать обучение
profound
głębokie zmiany klimatyczne
начать обучение
profound climatic changes
zanieczyszczenia cieplne
начать обучение
thermal pollution
promieniowanie
начать обучение
radiation
zagrożenie dla środowiska
начать обучение
environmental threat
niewykorzystane ciepło
начать обучение
waste heat
uporać się, poradzić sobie/ zajmować się czymś
начать обучение
to deal with
analityk
начать обучение
analyst
odpady radioaktywne
начать обучение
radioactive waste products
obiekt/łatwość
начать обучение
facility
urządzenie zapewniające bezpieczeństwo
начать обучение
safety facility
przewyższać liczebnie
начать обучение
outnumber
poleganie, zaufanie
начать обучение
reliance on sth/sb
ignorant/nieuk
начать обучение
ignoramus
realna możliwość
начать обучение
real possibility
dowieść, wykazać/ zademonstrować
начать обучение
to demonstrate
system bezpieczeństwa
начать обучение
safety system
niepowodzenie/bankructwo, plajta/nieudacznik
начать обучение
failure in sth
awaria urządzeń
начать обучение
equipment failure
wiarygodny, przekonujący
начать обучение
plausible
zamknięcie, likwidacja
начать обучение
shutdown
energia słóneczna
начать обучение
solar energy
alternatywa, druga możliwość
начать обучение
alternative
wyrzekać, porzucić
начать обучение
to renounce
zapewniać, zagwarantować
начать обучение
to assure
ustawodawstwo
начать обучение
legislation
odległy/zamierzchły/niewielki
начать обучение
remote
odosobniony obszar
начать обучение
remote area
reaktor
начать обучение
reactor
substancja
начать обучение
substance
substancje radioaktywne
начать обучение
radioactive substances
pewny solidny
начать обучение
reliable
zbiornik, pojemnik
начать обучение
containment structure
skład specjalny
начать обучение
special squad
główny
начать обучение
principal
radzić sobie bez
начать обучение
to do without/sth
irracjonalny, nieuzasadniony
начать обучение
irrational
równie przekonywujący
начать обучение
equally convincing
wypuszczać, zwolnić
начать обучение
to discharge
pod względem, w kategoriach
начать обучение
in terms of
powodować, doprowadzić do
начать обучение
to bring about
umiejscawiać, usytuować
начать обучение
to site
nad ziemią, nadziemny
начать обучение
aboveground

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.