państwo i społeczeństwo

 0    76 карточки    agnieszkabadzinska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
podpalenie
начать обучение
an arson
napaść
начать обучение
assault
szantaż
начать обучение
blackmail
Włamanie
начать обучение
Burglary
oszustwo
начать обучение
fraud
fałszerstwo
начать обучение
forgery
porwanie (samolotu)
начать обучение
hijacking
rozbój, napaść uliczna
начать обучение
mugging
rząd
начать обучение
the Cabinet/the government
władza ustawodawcza
начать обучение
Legislature
władza wykonawcza
начать обучение
executive
władza sądownicza
начать обучение
the judiciary
rządzić krajem
начать обучение
administer the country
wdrażać ustawy
начать обучение
implement laws
kontrolować budżet
начать обучение
control the budget
uchwalać nowe ustawy
начать обучение
pass new laws
karać przestępców
начать обучение
punish offenders
wolność wyznaniowa
начать обучение
freedom of conscience
wolność słowa
начать обучение
freedom of speech and expression
wolność zdromadzeń
начать обучение
freedom of assembly and association
powszechne prawo wyborcze
начать обучение
universal suffrage
prawa oskarżonego
начать обучение
rights of the accused
popyt/zapotrzebowanie
начать обучение
demand
podaż
начать обучение
supply
strata
начать обучение
loss
zysk
начать обучение
profit
dochód
начать обучение
income
wydatki
начать обучение
expenditure
handel zagraniczny
начать обучение
foreign trade
handel wewnętrzny
начать обучение
domestic trade
odwołwyać się od (wyroku skazującego)
начать обучение
to appeal against (conviction)
oskarżyć kogoś o coś
начать обучение
charge someone with something
uznać kogoś winnym/niewinnym czegoś
начать обучение
find someone guilty / innocent of something
zwolnić kogoś za kaucją
начать обучение
release someone on bail
nakaz rewizji
начать обучение
search warrant
skazać na (karę) za (przestępstwo)
начать обучение
sentenced to (penalty) for the (crime)
odsiedzieć karę
начать обучение
serve the prison sentencd
podejrzewać kogoś o coś
начать обучение
suspect somebody of something
popełnić przestępstwo
начать обучение
to commit a crime
zerwać (rozmowy/negocjacje)
начать обучение
break off (talks/negotiations)
spowodować
начать обучение
bring about
wyjść z kryzysu
начать обучение
come out of recession/crisis
poddać się, ustąpić
начать обучение
give in
inwestować w
начать обучение
invest in
spłacić (długi)
начать обучение
pay off (debts)
założyć (firmę)
начать обучение
set up (a firm)
złożyć rezygnację (ze stanowiska)
начать обучение
step down
(i) wejść w życie
начать обучение
come into force
(i) osiągnąć punkt krytyczny
начать обучение
come to a head
(i) wyjść na jaw
начать обучение
come to light
(i) zbankrutować
начать обучение
go bust
(i) zabrać głos
начать обучение
take the floor
wzrosnąć/zwiększyć się
начать обучение
increase/go up/grow/rise
spaść/zmniejszyć się
начать обучение
fall/decrease/go down/drop
zażądać okupu
начать обучение
demand a ransom
stanąć przed sądem
начать обучение
stand trial
wycofać zarzuty
начать обучение
drop the charges
uprawnienia do ubiegania się o warunkowe zwolnienie
начать обучение
eligible for parole
przestępstwo kryminalne
начать обучение
criminal record
okazanie
начать обучение
identity parade
młodociany przestępca
начать обучение
teenage delinquent
kamera monitoringu
начать обучение
security camera
podatek
начать обучение
tax
przemyt
начать обучение
smuggling +smuggler
kieszonkowiec
начать обучение
a pickpocket(ing)
gwałt
начать обучение
a rape +rapist
kradzież w sklepie
начать обучение
shoplifting +shoplifter
porwanie dla okupu
начать обучение
kidnapping +kidnapper
kradzież
начать обучение
robbery +robber
kłusownictwo
начать обучение
poaching +poacher
nękanie szkolne
начать обучение
bullying
posiadanie narkotyków
начать обучение
drug hafficking
handel narkotykami
начать обучение
drug dealing +drug dealer
morderstwo na zlecenie
начать обучение
assassinate +assassin
napaść
начать обучение
theft +thief
przemyt
начать обучение
smuggling +smuggler

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.