Navigate Unit 5

 0    184 карточки    gosica2926
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
fade
начать обучение
zanikać, przemijać, znikać, blednąć
vague
начать обучение
niejasny
vaguely
начать обучение
niejasno
vivid
начать обучение
wyrazisty, żywy, jaskrawy
whatsoever
начать обучение
w ogóle
precise/ precisely
начать обучение
dokładny/ dokładnie
identified as
начать обучение
zidentyfikowany jako
occur
начать обучение
mieć miejsce, wydarzać się, pojawi ć się
trot
начать обучение
kłus (bieg konia)/ kłusować
steam
steam ship
начать обучение
para
parowiec, statek
reins
начать обучение
wodze, lejce
slip down
начать обучение
zsuwać się
pride
начать обучение
duma, chluba
dare (to) do sth
начать обучение
mieć odwagę coś zrobić
How dare you!
I didn’t dare to do it
начать обучение
jak śmiesz!
nie miałem śmiałości tego zrobić
pretend to do sth
начать обучение
udawać, że się coś robi
forget + to-inf
начать обучение
zapomnieć, żeby coś zrobić
forget + -ing
начать обучение
zapomnieć wydarzenie z przeszłości
remember + to-inf
начать обучение
pamiętać, żeby coś zrobić
remember + -ing
начать обучение
pamiętać o wydarzeniu z przeszłości
go on + to-inf
начать обучение
skończyć jedną czynność i zacząć następnie kolejną, przejść do kolejnej czynności
go on + -ing
начать обучение
kontynuować
stop + to-inf
начать обучение
zatrzymać się, żeby coś zrobić
stop + -ing
начать обучение
przestawać coś robić (definitywnie)
try + to-inf
начать обучение
próbować, starać się
try + -ing
начать обучение
zrobić coś jako eksperyment, spróbować nowej metody
like + to-inf
начать обучение
chcieć/ mieć ochotę na (jednostkowa rzecz)
like + -ing
начать обучение
lubić wykonywać jakąś czynność, upodobanie
regret + to-inf
начать обучение
“być przykro”, że(I regret to tell you...)
regret + -ing
начать обучение
żałować czegoś z przeszłości
yawn
начать обучение
ziewać
For goodness sake
начать обучение
na miłość/litość boską
get the point
начать обучение
zrozumieć
stretch legs
начать обучение
rozciągnąć nogi
long-haul flight
начать обучение
lot długodystansowy
overseas
начать обучение
“za morza” (fly overseas)
amuse
начать обучение
bawić, zabawiać
stick indoors
начать обучение
utknąć w środku (w pomieszczeniu)
slide
начать обучение
ślizgać się/ ślizgawka
trapped
начать обучение
uwięziony
desire
начать обучение
pożądanie, pragnienie/ pragnać, pożądać
dull
начать обучение
nudny, monotonny
steer away
начать обучение
oddalać, odciągać
constantly occupied
начать обучение
wiąż, stale zajęty
be (in)capable of doing sth
начать обучение
być w stanie coś zrobić (be able to do)
ranging from sth to sth
начать обучение
w zakresie od czegoś do czegoś
be bored to death
начать обучение
nudzić się jak mops
bored with
начать обучение
nudzić się z czymś
have had enough
начать обучение
mieć dosyć
repetitive
начать обучение
powtarzający, monotonny
wandering mind
начать обучение
błądzący umysł
zone out
начать обучение
odpłynąć, wyłączyć się (pot.)
indifferent to
начать обучение
obojętny dla
limb
начать обучение
kończyna
semi-sphere
начать обучение
półkula
perceive
начать обучение
postrzegać
perception
начать обучение
percepcja
illegible
начать обучение
nieczytelny
cypher
начать обучение
szyfr
dyslexic
начать обучение
dyslektyczny
insane = mad
начать обучение
chory psychicznie, szalony, niepoczytalny
insane
начать обучение
niesamowity
sane
начать обучение
zdrowy psychicznie, rozsądny
sanity
начать обучение
zdrowie psychiczne
in spite of = despite + noun/gerund
начать обучение
mimo, że
likewise
начать обучение
podobnie, w ten sam sposób
estimate
начать обучение
szacować, oceniać
pop up
начать обучение
wyskoczyć
clarify
начать обучение
wyjaśniać
clarification
начать обучение
wyjaśnienie
exemplify
начать обучение
ilustrować przykładem, stanowić przykład
exemplification
начать обучение
wyjaśnienie czegoś za pomocą przykładów
carry out
начать обучение
przeprowadzać
in other words
начать обучение
innymi słowy
i.e. (id est)
начать обучение
to znaczy (tzn.)
for instance = for example = e.g. (exemplum gratia)
начать обучение
na przykład
such as
начать обучение
taki jak
due to = because of + noun/ gerund
начать обучение
z powodu czegoś
work out
начать обучение
opracowywać, rozpracowywać
come up with an idea
начать обучение
wpaść na pomysł
come up=happen=appear
начать обучение
pojawiać się
turn up=come
начать обучение
przyjść, pojawić się
make sth up
начать обучение
wymyślać, zmyślać
turn out
начать обучение
okazać się
sort out = solve
начать обучение
rozwiązać
run out of
начать обучение
skończyć się
itinerary
начать обучение
plan wycieczki
adjust to
начать обучение
przystosowywać się do
washbasin
начать обучение
umywalka
sink
начать обучение
zlew
obedient
начать обучение
posłuszny
disobedient
начать обучение
nieposłuszny
obey sb
начать обучение
być posłusznym komuś
blood vessels
начать обучение
naczynia krwionośne
shrink
начать обучение
kurczyć się
faulty
начать обучение
wadliwy
dismantle
начать обучение
rozłożyć, demontować
arsonist
начать обучение
podpalacz
arson
начать обучение
podpalenie (przestępstwo)
set fire to a building
начать обучение
podpalić budynek
sensor
начать обучение
czujnik
sense
начать обучение
odczuwać zmysłami
surveillance cameras
начать обучение
monitoring
install=place
начать обучение
zamontować
maintain
начать обучение
utrzymywać coś (n.p. dom w dobrym stanie)
take precautions
начать обучение
podjąć środki ostrożności
Agony Aunt
начать обучение
“kolumna porad osobistych w gazecie”
slippery
начать обучение
śliski
electrocute
начать обучение
porazić prądem
rash
начать обучение
wysypka
hangover
начать обучение
kac
flog
начать обучение
biczować
withdraw
начать обучение
wycofywać, wyciągnąć pieniądze (z konta)
swell
начать обучение
puchnąć
swelling
начать обучение
opuchlizna
knuckles
начать обучение
knykcie
gherkins
начать обучение
ogórki kiszone
dental floss
начать обучение
nić dentystyczna
spreadsheet
начать обучение
arkusz obliczeniowy
production line
начать обучение
linia produkcyjna
attention span
начать обучение
okres skupienia uwagi
span
начать обучение
przęsło (w moście), zasięg
instant gratification
начать обучение
płatność/ nagroda/ gratyfikacja natychmiastowa
gratify sb
начать обучение
nagradzać kogoś
pie chart
начать обучение
wykres kołowy
conveyor belt
начать обучение
taśma produkcyjna, taśma, na której kładziemy zakupy przy kasie
what sb’s job involves
начать обучение
na czym polega czyjś zawód?
attend a meeting
начать обучение
wziąć udział w spotkaniu
contradict=disagree
начать обучение
przeciwstawiać się
contradiction
начать обучение
niezgodność, zderzenie przeciwstawnych argumentów/ opinii
repetitive activities
начать обучение
powtarzające się czynności
blur
начать обучение
zamazywać się
blurred
начать обучение
niejasny, zamazany
be willing to do sth
начать обучение
mieć ochotę coś zrobić
barcode
начать обучение
kod kreskowy
vend
начать обучение
sprzedawać
vending machine
начать обучение
automat (np. z napojami)
diverse
начать обучение
odmienny, różnorodny
spot=place
начать обучение
miejsce
grab=hold
начать обучение
chwycić
wander
начать обучение
przechadzać się
swap=exchange
начать обучение
wymieniać
decline=drop=fall
начать обучение
spadać
boundary
начать обучение
granica
recent
начать обучение
niedawny
tedious=monotonous
начать обучение
nużący, żmudny
it results in
начать обучение
wynikiem tego jest, prowadzi do
restless
начать обучение
niespokojny
persist in sth
начать обучение
wytrwać w czymś, z uporem wykonywać
root cause
начать обучение
źródło, przyczyna
struggle
начать обучение
usiłować coś zrobić, walczyć
though
начать обучение
chociaż
launch
начать обучение
rozpoczynać, wypuszczać
sneeze
начать обучение
kichać
forgetful generation
начать обучение
Zapominające pokolenie
recollections
начать обучение
wspomnienia
memories -
начать обучение
Wspomnienia -
recall vividly
начать обучение
Przypomnieć żywo
hand sth to sb
начать обучение
podać coś komuś
(un)lock
начать обучение
odblokować/zablokować
desperate
начать обучение
zdesperowany
anxiety
начать обучение
niepokój
analytical
начать обучение
analityczny
a load of nonsense
начать обучение
sterta bzdur
dominate
начать обучение
Dominować
half-halves
начать обучение
ćwiartka
neuroscientist
начать обучение
neurolog
convert from... to...
начать обучение
Konwertować z ... na...
label
начать обучение
nalepka, etykieta, metka
a hiccup
начать обучение
Czkawka
faulty
начать обучение
wadliwy
nosebleed
начать обучение
krwotok z nosa
alternative
начать обучение
Alternatywa
get stuck
начать обучение
utknąć
otherwise
начать обучение
w przeciwnym razie
irritate sth/ sb
начать обучение
drażnić/irytować coś/kogoś
twist sth from side to side
начать обучение
obracać na boki
or else
начать обучение
albo
string
начать обучение
Łańcuch, sznur
wrap tightly
начать обучение
mocno zawinąć
wind sth
начать обучение
nawijać coś
resize sth
начать обучение
Zmienić rozmiar czegoś
replace a lightbulb
начать обучение
Wymienić żarówkę
ceiling
начать обучение
sufit

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.