nauka i technika

 0    31 карточка    kmag99
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
statystyka
начать обучение
statistician
akumulatorowa
начать обучение
cordless
fotokopia
начать обучение
photocopy
lorneta
начать обучение
binocular
powietrzny / lotniczy
начать обучение
aerial
zmywarka
начать обучение
dishwasher
gadżet
начать обучение
gadget
żarówka
начать обучение
bulb
czajnik
Czy mógłbyś nastawić czajnik?
начать обучение
kettle
Could you put the kettle on?
mikrofalówka
Moja mama ma setki przepisów na ciasta pieczone w mikrofalówce.
начать обучение
microwave
My mother has hundreds of microwave cakes recipes.
piekarnik
Istnieją dwa główne rodzaje piekarników, elektryczny i gazowy.
начать обучение
oven
There are two main kinds of ovens, electric and gas ones.
odkrycie
начать обучение
discovery
cyfrowy
начать обучение
digital
oddalony / oddalona
начать обучение
remote
imadło
начать обучение
vice
bateria
начать обучение
battery
wpływ
Myślisz, że gry mają negatywny wpływ na dzieci?
начать обучение
influence
Do you think games have negative influence on children?
telefon komórkowy
начать обучение
mobile
ekran
начать обучение
screen
sztuka teatralna
начать обучение
play
posiłek
Zamówiliśmy trzy posiłki i butelkę czerwonego wina.
начать обучение
meal
We ordered three meals and a bottle of red wine.
komputer
Moja szkoła kupiła 20 komputerów.
начать обучение
computer
My school bought 20 computers.
silnik
начать обучение
engine
aparat
Wziąłeś swój aparat?
начать обучение
camera
Did you take your camera?
maszyna
W "Terminatorze" maszyny przejmują władzę nad światem.
начать обучение
machine
In 'Terminator' machines take over the world.
warunek
Możesz wyjść pod kilkoma warunkami.
начать обучение
condition
You can go out under certain conditions.
powietrze
Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza.
начать обучение
air
I’m going outside for some fresh air.
kontrola
начать обучение
control
światło
начать обучение
light
telefon
Ten telefon nie działa.
начать обучение
phone
This telephone is not working.
dotyk
начать обучение
touch

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.