Module 5. Powtórka

 0    29 карточки    gasparpiotrowski
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Idę do łóżka o jedenastej.
начать обучение
I go to bed at eleven o'clock.
Mam matematykę we wtorek i czwartek
начать обучение
I have maths on Tuesday & Thursday
Moje urodziny są w czerwcu
начать обучение
My birthday is in June
Rano jadam śniadanie
начать обучение
I have breakfast in the morning
Mój ulubiony program telewizyjny kończy się o północy
начать обучение
My favourite TV programe is finishes at midnight
Zawsze jestem głodny rano
начать обучение
I'm always hungry in the morning
Czasami oglądam telewizję wieczorem.
начать обучение
I sometimes watch TV in the evening.
Czasami pływam
начать обучение
I sometimes go swimming
Mój pokój to czasem bałagan
начать обучение
My room is sometimes a mess
Nigdy nie pamiętam mojej pracy domowej
начать обучение
I never remember my homework
Wyczyść tablicę
начать обучение
Clean the blackboard
Nie rozmawiaj ze swoimi kolegami z klasy
начать обучение
Don't talk to your classmates
proszę Zamknij drzwi
начать обучение
please close the door
otworzyć swoje książki
начать обучение
open your books
Nie kwestionuj odpowiedzi
начать обучение
Don't question the answers
Jak daleko jest twój dom ze szkoły?
начать обучение
How far is your home from school?
Jak można iść do szkoły?
начать обучение
How do you go to school?
Czy sam chodzisz do szkoły?
начать обучение
Do you go to school on your own?
Jak długo potrwa twoja podróż?
начать обучение
How long does your journey take?
Czy podoba Ci się podróż do szkoły?
начать обучение
Do you like your journey to school
Czasami szukam nowych słów w słowniku.
начать обучение
I sometimes look up new words in the dictionary.
Czy często surfujesz w Internecie?
начать обучение
Do you often surf the internet?
Nie siadaj na krześle!
начать обучение
Don't sit on the chair!
Jesteś przyjazny?
начать обучение
Are you friendly?
Zawsze wychodzę z domu o siódmej
начать обучение
I always leave home at seven
Zawsze pamięta urodziny swoich znajomych
начать обучение
He always remembers his friends birthdays
Ona czasem mówi prawdę.
начать обучение
She sometimes tells the truth
Policz do dziesięciu!
начать обучение
Count to ten please!!!
Budzę się o ósmej 30
начать обучение
I wake up at half past seven

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.