Module 4 - Word formation (p. 60 & p. 40)

 0    172 карточки    madziano
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
zabawiać
начать обучение
amuse
zabawny
начать обучение
amusing
zabawiać - zabawne
начать обучение
amuse - amusing
upadek
начать обучение
collapse
składany
начать обучение
collapsible
Upadek - składany
начать обучение
collapse - collapsible
zależeć
начать обучение
depend
zależny
начать обучение
dependent
zależy - zależne
начать обучение
depend - dependent
różnić się
начать обучение
differ
inny / różny
начать обучение
different
różnią - różne
начать обучение
differ - different
wahać się
начать обучение
hesitate
niezdecydowany
начать обучение
hesitant
wahać się - niezdecydowani
начать обучение
hesitate - hesitant
wpływ
начать обучение
influence
wpływowy
начать обучение
influential
Wpływ - wpływowy
начать обучение
influence - influential
proszę - przyjemne
начать обучение
please - pleasant
ucieszyć
начать обучение
please
przyjemny
начать обучение
pleasant
produkować
начать обучение
produce
produktywny
начать обучение
productive
produkować - produktywne
начать обучение
produce - productive
umiłowanie / uczucia
начать обучение
affection
kochający
начать обучение
affectionate
uczucia - kochający
начать обучение
affection - affectionate
agresja
начать обучение
aggresion
agresywne
начать обучение
aggresive
agresja - agresywni
начать обучение
aggresion - aggresive
niebezpieczeństwo - niebezpieczne
начать обучение
danger - dangerous
Energia - energiczny
начать обучение
energy - energetic
zazdrość
начать обучение
envy
zazdrosny
начать обучение
envious
Zazdrość - zazdrosny
начать обучение
envy - envious
zabawy - śmieszne
начать обучение
fun - funny
Historia - historyczny
начать обучение
history - historic/historical
historyczny (w odniesieniu do historii)
of or concerning history; concerning past events.
начать обучение
historical
the historical background to such studies
historyczny (w sensie sławne)
famous or important in history, or potentially so
начать обучение
historic
we are standing on a historic site
nadzieja - beznadziejna
начать обучение
hope - hopeless
beznadziejny
начать обучение
hopeless
pełen nadziei
начать обучение
hopeful
Sukces - udane
начать обучение
success - successful
Amuse - rozrywki
начать обучение
amuse - amusement
rozrywka
начать обучение
amusement
konfrontować - konfrontacja
начать обучение
confront - confrontation
podjąć decyzję - decyzja
начать обучение
decide - decision
bronić- obrona
начать обучение
defend - defence
odkryć - odkrycie
начать обучение
discover - discovery
uczestniczyć
начать обучение
participate
uczestniczyć - uczestnictwo
начать обучение
participate - participation
upierać się - oporność
начать обучение
persist - persistance
ucieszyć się - przyjemność
начать обучение
please - pleasure
chronić - bezpieczeństwo
начать обучение
save - safety
dokładny
начать обучение
accurate
dokładność
начать обучение
accuracy
Dokładność - dokładna
начать обучение
accuracy - accurate
okrutny - okrucieństwo
начать обучение
cruel - cruelty
pewni - zaufanie
начать обучение
confident - confidence
zróżnicowane/różnorodne - przekierowanie
начать обучение
diverse - diversion
różnorodny
начать обучение
diverse
szczęśliwy - szczęście
начать обучение
happy - happiness
zazdrosna - zazdrość
начать обучение
jealous - jealousy
samotne - samotność
начать обучение
lonely - loneliness
popularne - Popularność
начать обучение
popular - popularity
tolerancyjny - tolerancja
начать обучение
tolerant - tolerance
piękno - piękna
начать обучение
beauty - beautiful
głębokie - pogłębiać
начать обучение
deep - deepen
Ogólnie - generalizować
начать обучение
general - generalise
prawne - zalegalizować
начать обучение
legal - legalise
popularne - popularyzować
начать обучение
popular - popularise
siła
начать обучение
strength
Siła - wzmacniać
начать обучение
strength - strengthen
Szeroka - poszerzać
начать обучение
wide - widen
poszerzać
начать обучение
widen
przyjemny
начать обучение
pleasurable
wybierać - wybór
начать обучение
choose - choice
umierać - śmierć
начать обучение
die - death
lecieć - lot
начать обучение
fly - flight
wysoka - wysokość
начать обучение
high - height
długi - długość
начать обучение
long - length
silny - wytrzymałość
начать обучение
strong - strength
osiągnąć sukces - sukces
начать обучение
succeed - success
powiększać
начать обучение
enlarge
koprodukcja
начать обучение
co-production
zaległy
начать обучение
underpaid
różnica
начать обучение
difference
wytrwałość
начать обучение
persistence
zaufanie
начать обучение
confidence
wygląd
начать обучение
appearance
wydajność
начать обучение
performance
korespondencja
начать обучение
correspondence
zależność
начать обучение
dependence
pomoc
начать обучение
assistance
egzystencja
начать обучение
existance
preferencja
начать обучение
preference
wiarygodne
начать обучение
believable
obronić
начать обучение
defensible
godny podziwu
начать обучение
adorable
odwracalny
начать обучение
reversible
łamliwy
начать обучение
breakable
elastyczny
начать обучение
flexible
nastawny
начать обучение
adjustable
bezpieczny - niebezpieczny (bardziej jako bezpieczny od czynnika nieludzkiego)
начать обучение
safe - unsafe
bezpieczny - niebezpieczny (bardziej wodniesieniu bezpieczny od czynnika ludzkiego)
начать обучение
secure - insecure
przewidywalne - nieprzewidywalny
начать обучение
predictable - unpredictable
dobrze - źle
начать обучение
well - unwell
zdolny - niezdolny
начать обучение
capable - incapable
formalna - nieformalna
начать обучение
formal - informal
odpowiednie - niewystarczające
начать обучение
adequate - inadequate
odpowiedzialny - nieodpowiedzialne
начать обучение
responsible - irresponsible
istotne - bez znaczenia
начать обучение
relevant - irrelevant
realistyczne - nierealistyczne
начать обучение
realistic - unrealistic
racjonalne - irracjonalne
начать обучение
rational - irrational
cierpliwy - niecierpliwi
начать обучение
patient - impatient
przyjemne -nieprzyjemne
начать обучение
pleasant - unpleasant
prawdopodobne - nieprawdopodobne
начать обучение
probable - improbable
dojrzałe - niedojrzałe
начать обучение
mature - immature
legalne - nielegalne
начать обучение
legal - illegal
logiczne - nielogiczne
начать обучение
logical - illogical
literat - analfabeci
начать обучение
literate - illiterate
szczęście - nieszczęście
начать обучение
lucky - unlucky
generalizować
начать обучение
generalise
uogólnienie
начать обучение
generalization
ogólnie
начать обучение
generally
ogólniki
начать обучение
generalities
przeznaczony
начать обучение
intended
zamiar
начать обучение
intention
nieumyślny
начать обучение
unintentional
celowo
начать обучение
intentionally
potężny
начать обучение
powerful
bezsilny
начать обучение
powerless
upoważniać
начать обучение
empower
mocarnie
начать обучение
powerfully
oryginalny
начать обучение
original
Początki
начать обучение
origins
oryginalność
начать обучение
originality
pierwotnie
начать обучение
originally
banalny
начать обучение
unoriginal
przyjemność
начать обучение
pleasure
miły / miła / przyjemne
начать обучение
pleasant / pleasing / pleasurable
niezadowolony
начать обучение
displeased
różny
начать обучение
various
urozmaicony
начать обучение
varied
zmienna
начать обучение
variable
warianty
начать обучение
variants
różnej
начать обучение
varying
odmiana
начать обучение
variety
różnorodnie
начать обучение
variously
narażone na
начать обучение
expose to
Each child is exposed to a unique set of experiences
Każde dziecko jest narażone na unikalny zestaw doświadczeń
начать обучение
Each child is exposed to a unique set of experiences
pozostawać (być) pod wpływem
начать обучение
influenced by
Children are influenced by people from outside the family
Dzieci są pod wpływem osób spoza rodziny
начать обучение
Children are influenced by people from outside the family
miłość rodzicielska
начать обучение
parental love
rodzicielski
начать обучение
parental
ustanawiać
начать обучение
establish
umiejętności rodzicielskie
начать обучение
parenting skills
znosić (kogoś lub coś) / to accept someone or something unpleasant in a patient way
начать обучение
put up with
I will not put up with your bad behaviour any longer!
Nie będę dłużej tolerować twojego złego zachowania!
начать обучение
I will not put up with your bad behaviour any longer!
wykluczać (to stop considering something as a possibility)
начать обучение
rule out
Police said arson could not be ruled out.
Policja powiedziała, że podpalenie nie może być wykluczone.
начать обучение
Police said arson could not be ruled out.
nabyć / przyswoić
начать обучение
aquire
zależna od kogoś
начать обучение
dependent on smb
Jego brat jest trochę starszy od niej
начать обучение
His brother is a fair bit older than her
chronić kogoś
начать обучение
protective towards smb
Carl feels very protective towards Gabriel
Carla czuje się bardzo opiekuńcza wobec Gabriela
начать обучение
Carl feels very protective towards Gabriel
make them show their best/worst qualities
начать обучение
bring out the best/worst in someone
There’s something about her that brings out the worst in me.
to help someone, especially by doing a particular job or by giving them money
начать обучение
help out
My family has always helped me out.
Moja rodzina zawsze mi pomaga (w sensie w ciężkich chwilach)
начать обучение
My family has always helped me out.
trudna decyzja
начать обучение
tough decision
It was really tough decision
to stop being friendly with someone because you have had a disagreement with them
начать обучение
fall out
I’d fallen out with my parents.
Zerwałem kontakt z rodzicami. (np. w wyniku nieporozumienia)
начать обучение
I’d fallen out with my parents.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.