Module 1: New directions, p. 11

 0    15 карточки    madziano
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
pełni zachwytu nad sobą
начать обучение
full of themselves
stresować kogoś
Stresujesz mnie!
начать обучение
make sb nervous
You are making me nervous!
poświęcić/zadedykować się sobie nawzajem
начать обучение
commited to eachother
pożeracz czasu
начать обучение
time-consuming
położyć "łapę" na czymś
wziąć dobre przykłady (położyć na nich łapę) z czyjeś dobrej pracy.
начать обучение
get hold of
get hold of some examples of good work
obudować się marginesami bezpieczeństwa
начать обучение
build in a safety margin
wpadać na nowe idee
начать обучение
come up with new ideas
położyć nacisk
начать обучение
emphasize
zgadzać się
zgadzam się z Tobą
начать обучение
have a point
You have a point there.
natychmiast coś wymyślić
начать обучение
... think on your feet...
Jednym sposobem zrobienia tego jest...
начать обучение
One way of doing this is to...
Dobrym pomysłem jest...
начать обучение
It's a good idea to...
Nie bądź onieśmielony.
начать обучение
Don't be shy.
Zawsze za przydatne uważam...
начать обучение
I always find it useful to...
podkreślić ważność
начать обучение
emphasise/stress the importance

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.