Midnight news 15 Mai 2017

 0    16 карточки    orskab
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
wydarzenie uświadamiające że należy coś zmienić
начать обучение
wake-up call
wymuszenie
начать обучение
extortion
złośliwy software
начать обучение
Malicious software
przywrócić ich systemy
начать обучение
Restore their systems
Tak nie jest
начать обучение
That's not the case
konflikt pomiędzy
начать обучение
clash between
wchodzić w szczegóły
начать обучение
elaborate
łączyć coś z czymś
начать обучение
couple something with something
siła nabywcza
начать обучение
buying power
przywrócić globalną pozycję
начать обучение
Restore global standing
przemówienie inauguracyjne
начать обучение
Inaugural address
nadużycia kapitalizmu
начать обучение
excesses of capitalism
tworzyć nowe wzmocnione partnerstwo
начать обучение
forge a new strenghtened partnership
tradycyjne centrum (wyborcze)
начать обучение
Traditional heartland (electoral)
krach (komputerowy)
начать обучение
meltdown (computer)
z pustymi rękami
начать обучение
empty - handed

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.