marta 1st April 2014

 0    31 карточка    engonskype_archive
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
dobrze zorganizowany
начать обучение
well - organised
w Warszawie
начать обучение
in Warsaw
temat
начать обучение
topic
rozmowa kwalifikacyjna
начать обучение
interview
przeprowadzić rozmowę
начать обучение
to conduct an interview
potencjalny
начать обучение
potential
kandydat
начать обучение
candidate
spać
Minionej nocy spałam na kanapie.
начать обучение
to sleep, to crash
Last night I crashed on the sofa.
radzić sobie z czymś
начать обучение
to handle sth (doing sth) = to deal woth sth = to cope with sth
W jakich godzinach pracujesz?
начать обучение
What hours do you work?
goście, którzy zostają na noc
начать обучение
overnight guests
ćwiczyć (np. grę na instrumencie)
начать обучение
to practise
poszerzyć słownictwo
начать обучение
to expand your vocabulary
on kocha tę dziewczynę
начать обучение
he loves this girl
zakochać się w kimś
начать обучение
to fall in love with sb
być zakochanym w kimś
начать обучение
to be in love with sb
zarabiać pieniądze
начать обучение
to earn money
ona uciekła od męża
начать обучение
she ran away from her husband
on nie chciał do niej wrócić
начать обучение
he didn't want TO come back to her.
opiekunka do dzieci
начать обучение
babysitter
życzenia
начать обучение
wishes
rysunek
начать обучение
drawing
niegrzeczny
начать обучение
naughty
bać się czegoś bardzo
начать обучение
to be terrified OF something
natychmiast
начать обучение
immediately, at once
udawać
начать обучение
to pretend
pozostać
начать обучение
to remain
niezwykły
начать обучение
unusual
przypominać komuś kogoś
начать обучение
to remind someone OF someone
krewni
начать обучение
relatives
Prima Aprilis
начать обучение
April Fool's Day

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.