marta 15th April 2014

 0    35 карточки    engonskype_archive
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
mniej niż trzydzieści minut temu
начать обучение
less than 30 minutes ago
czy tęskniłaś za mną?
начать обучение
did you miss me?
Tęsknię za tobą bardzo.
Tęsknię za tobą.
начать обучение
I miss you very much.
I'm missing you. / I miss you.
Dlaczego jesteś w złym humorze?
начать обучение
Why are you in a bad mood?
moja drukarka jest zepsuta
начать обучение
my printer is BROKEN
wejdźmy po schodach
начать обучение
let's take the stairs
Nie badź taka nieuprzejma, Marta.
начать обучение
Don't be so rude, Martha.
nie bądź taka nieśmiała
начать обучение
don't be so shy
nie ma za co, nie ma oczym mówić
начать обучение
don't mention it
krewni, członkowie rodziny
начать обучение
ralatives, family members
ciocia
начать обучение
aunt
mrówka
начать обучение
ant
siostrzenica, bratanica/ siostrzeniec, bratanek
начать обучение
niece/nephew
prababcia
начать обучение
great-grandmother
w niskich cenach
начать обучение
AT low prices
szwagierka
начать обучение
sister-in-law
szwagier
начать обучение
brother-in-law
wnuki
начать обучение
grandchildren
wnuk
начать обучение
grandson
wnuczka
начать обучение
granddaughter
Którą spódnicę chciałabyś kupić?
начать обучение
WHICH skirt would you like to buy?
Jaką spódnicę chciałabyś kupić?
начать обучение
WHAT skirt would you like to buy?
choroba
начать обучение
disease
chory
начать обучение
sick
w czasie swojego pobytu w Afryce
начать обучение
during his STAY in Africa
stopnie
начать обучение
degrees
bez wątpienia
начать обучение
with no doubts, without any doubts
No doubt you'll have your own ideas. She was a top student, no doubt about it (=it is certainly true).
winić kogoś za coś
начать обучение
to blame someone FOR something
grypa
начать обучение
flu
wirus Ebola
начать обучение
Ebola virus
a virus that causes bleeding from many parts of the body and usually causes death
dbać o kogoś
начать обучение
to take care OF, to care FOR sb, to look after sb
He thanked the nurses who had cared for him.
regularnie
начать обучение
regularly
autor
начать обучение
author
uświadamiać kogoś o czymś
начать обучение
to make sb aware OF sth
troszczyć się, dbać o coś; gdy nam na czymś/ na kimś zależy
начать обучение
to care ABOUT sth
The only thing he seems to care about is money. I care about him and hate to see him hurt like this.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.