MARKETING 4

 0    20 карточки    olamuszalska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
szeroka gama produktów
начать обучение
wide range of products
metkowanie, cechowanie (nadawanie grupie produktów określonej marki, aby były łatwiej rozpoznawalne
начать обучение
branding
dostępność, przystępność
начать обучение
accessibility
narzędzia promocyjne
начать обучение
promotional tools
rozwiązać, znaleźć rozwiązanie
начать обучение
to solve
reakcja, opinia, informacja zwrotna
начать обучение
feedback
kompetentny, fachowy
начать обучение
highly competent
supernowoczesny, najnowocześniejszy
начать обучение
state-of-the-art
obszerny, rozległy
начать обучение
extensive
natychmiast
начать обучение
immediately
natychmiastowy
начать обучение
an instant
dzięki (dzięki czemuś)
начать обучение
thanks to
ułatwiać, umozliwiać
начать обучение
facilitate, enable
proces archiwizacji
начать обучение
the archiving process
aktywnosć, działania
начать обучение
Activites
wybitny, wytworny, wyróżnia się
начать обучение
distinguished
umożliwić, dopuścić, pozwolić,
начать обучение
enable, allow
konkretne oczekiwania
начать обучение
particular expectations
zdolność, wydajność, mozliwość
начать обучение
capability
podejście skoncetrowane na klienta
начать обучение
customer-focused approach

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.