Macmillan-dział 3-szkoła; strona 1

 0    148 карточки    Hanonek123
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
przedmioty artystyczne
начать обучение
arts subjects
biologia
начать обучение
biology
chemia
начать обучение
chemistry
podwójna lekcja
начать обучение
double lesson
języki obce
начать обучение
foreign languages
geografia
начать обучение
geography
historia
начать обучение
History
nauki humanistyczne
начать обучение
humanities
informatyka
начать обучение
IT/information technology
matematyka
начать обучение
Maths
muzyka
начать обучение
Music
WF (wychowanie fizyczne)
начать обучение
PE / physical education
fizyka
начать обучение
Physics
język polski
начать обучение
Polish
religia
начать обучение
religious education
przedmioty ścisłe
начать обучение
science subjects
nauki społeczne
начать обучение
social sciences
technika
начать обучение
desing and technology
ekonomia
начать обучение
economic education
nauka o ochronie środowiska
начать обучение
environmental science
medioznawstwo
начать обучение
media studies
psychologia sportu
начать обучение
psychology of sport
ściągać/oszukiwać
начать обучение
cheat
skopiować
начать обучение
Copy
wkuwać
начать обучение
cram
dyplom
начать обучение
diploma
egzamin semestralny
начать обучение
end-of-term
egzamin na koniec roku
начать обучение
end-of-year-term
arkusz egazminacyjny
начать обучение
exam paper
egazamin
начать обучение
examination
dodatkowe lekcje
начать обучение
extra lessons
podejść do egzamninu
начать обучение
take an exam
oblać
начать обучение
fail
egzamin końcowy
начать обучение
Final Exam
zostać złapanym
начать обучение
get caught
otrzymać wyniki
начать обучение
Get Results
wystawiać oceny
начать обучение
give marks
składać się na
начать обучение
go towards
ocena
начать обучение
mark/grade
egzamin próbny
начать обучение
mock/practice exam
uczyć się na pamięć
начать обучение
memorise
ustny
начать обучение
oral
zdać
начать обучение
pass
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
начать обучение
past paper
praktyczny
начать обучение
practical
zdawać ponownie
начать обучение
retake
powtarzać do
начать обучение
revise for
egzamin kończący naukę szkolną
начать обучение
school leaving exam
wysyłać
начать обучение
send out
test, klasówka
начать обучение
test
pisemny
начать обучение
written
brytyjski odpowiednik matury
начать обучение
A-levels
wyniki w nauce
начать обучение
academic results
nagroda
начать обучение
award
licencjat na kierunku humanistycznym
начать обучение
BA/ Bachelor of arts
magister humanistyczny
начать обучение
MA/ Master of Arts
Licencjat w kierunku nauk ścisłych
начать обучение
BSc/ bachelor of science
świadectwo
начать обучение
certificate
wyróżnienie
начать обучение
distinction
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
начать обучение
GCSEs
otrzymać stopień naukowy
начать обучение
get a degree
absolwent / absolwentka studiów
начать обучение
graduate
ukończyć (studia wyższe)
начать обучение
graduate from
matura międzynarodowa
начать обучение
International Baccalaureate
zdać celująco
начать обучение
pass with flying colors
z trudem przebrnąć (np. przez egzamin)
начать обучение
scrape through
zdobyć stypendium
начать обучение
win a scholarship
nieobecny
начать обучение
absent
dzwonek
начать обучение
bell
dręczyć, prześladować
начать обучение
bully
sprawdzić swoją pracę
начать обучение
check your work
skupić się
начать обучение
concetrate
podręcznik
начать обучение
coursebook
praca okresowa
начать обучение
coursework
program nauczania
начать обучение
curriculum
termin wykonania pracy
начать обучение
deadline
dyktando
начать обучение
dictation
odrabiać lekcje
начать обучение
do your homework
prowadzić badania
начать обучение
to do research
wykonać/napisać zadaną pracę
начать обучение
do/write an assignment
napisać wypracowanie/esej
начать обучение
do/write an essay
zostać zawieszonym
начать обучение
get suspended
przedstawić prezentację
начать обучение
give a presentation
wygłosić referat na temat
начать обучение
give a talk on
oddać pracę domową
начать обучение
hand in homework
przerwa na lunch
начать обучение
lunch-break
styl uczenia się
начать обучение
learning style
robić błędy
начать обучение
make mistakes
opuszczać lekcje
начать обучение
miss lessons
motywować/motywujący
начать обучение
motivate/motivating
zeszyt
начать обучение
notebook
drugie śniadanie
начать обучение
packed lunch
strój sportowy
начать обучение
PE Kit
wagarować
начать обучение
play truant
obecny
начать обучение
present
praca projektowa
начать обучение
project work
zgłosić kogoś (zawiśnie w lesie każdy kto doniesie)
начать обучение
report someone
zdawać pracę
начать обучение
set homework
zwolnienie np z powodu choroby
начать обучение
sick note
autobus szkolny
начать обучение
school bus
rok szkolny
начать обучение
school year
rok przerwy pomiędzy szkołą a studiami
начать обучение
take a gap year
robić notatki
начать обучение
take notes
semestr
начать обучение
term
plan zajęć
начать обучение
timetable
pracować nad projektem
начать обучение
work on a project
pracować w parach
начать обучение
work in pairs
osoba nieobecna
начать обучение
absentee
absencja
начать обучение
absenteeism
apel
начать обучение
assembly
obecność na zajęciach
начать обучение
attendance
obowiązkowy
начать обучение
compulsory
czas skupienia uwagi
начать обучение
concentration span
urwać się z lekcji
начать обучение
cut classes
kara-zatrzymanie ucznia po lekcjach
начать обучение
detention
podrabiać
начать обучение
forge
wolna lekcja
начать обучение
free period
obowiązkowy
начать обучение
obligatory
były uczeń
начать обучение
old student
opcjonalny
начать обучение
Optional
rozdanie nagród
начать обучение
prize-giving
punktualność
начать обучение
punctuality
sprawdzić obecność
начать обучение
take the register
wziąć wolne
начать обучение
take time off
konsultacje
начать обучение
tutorial
woźny
начать обучение
caretaker
kolega z klasy
начать обучение
classmate
asystent nauczyciela
начать обучение
classroom asistant
wychowawca
начать обучение
form tutor
dyrektor/dyrektorka
начать обучение
headmaster/headmistress
uczeń/uczennica
начать обучение
pupil
grono pedagogiczne
начать обучение
staff
student, uczeń
начать обучение
student
nauczyciel
начать обучение
teacher
doradca zawodowy
начать обучение
carees adviser
wicedyrektor
начать обучение
deputy head
przewodniczący samorządu szkolnego
начать обучение
head girl/ head boy
wykładowca
начать обучение
lecturer
przewodniczący klasy
начать обучение
prefect
stołówka
начать обучение
canteen
sala lekcyjna
начать обучение
classroom
świetlica
начать обучение
common room
korytarz
начать обучение
corridor
sala gimnastyczna
начать обучение
gymnasium
gabinet dyrektora szkoły
начать обучение
head teacher's office
pracownia fizyczna lub chemiczna
начать обучение
laboratory
biblioteka
начать обучение
library
boisko/plac zabaw
начать обучение
Playground

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.