MA 07.05.2014

 0    40 карточки    patrycjon
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Co się dzieje?
начать обучение
What’s going on?
Co robisz?
начать обучение
What are you doing?
Pracuję teraz.
начать обучение
I am working now.
Pracuję teraz.
начать обучение
I am not working now.
Pracujesz w sobotę.
начать обучение
You are working on Saturday.
Nie pracujesz w sobotę.
начать обучение
You are not working on Saturday.
Pracujesz w sobote?
начать обучение
Are you working on Saturday?
on pracuje w sobotę.
начать обучение
He’s working on Sat.
to jest jego sobotnia praca
начать обучение
It it his Saturday work.
Pracuję dla SG.
начать обучение
I work for SG.
Nie pracuję dla SG.
начать обучение
I don’t work for SG.
Odwiedzam klientów.
начать обучение
I’m visiting my clients.
Szkolę ich pracowników.
начать обучение
I’m training their workers.
Wysyłam maila.
начать обучение
I’m sending an email.
an apple, an orange
начать обучение
an apple, an orange
Uczę się teraz angielskiego.
начать обучение
I’m learning English.
Widzę się z Johnem jutro.
начать обучение
I’m meeting John tomorrow.
sprzedawać
начать обучение
sell
sprzedaż
начать обучение
sale
sprzedawca
начать обучение
salesman / salesperson
Oni sprzedają teraz.
начать обучение
They are selling now.
Nie mogę rozmawiać teraz, bo pracuję.
начать обучение
I can’t talk now, because I’m working.
Nie mogę rozmawiać teraz, bo jestem zajęty.
начать обучение
I can’t talk now, because I’m busy.
Nie mogę rozmawiać teraz, bo muszę pracować.
начать обучение
I can’t talk now, because I must work.
Dzwonię do ciebie w sprawie naszych zamówień.
начать обучение
I’m calling you about our orders.
Nasze produkty nie mają rabatu.
начать обучение
Our products don’t have a discount.
Musimy zmienić to zamowienie.
начать обучение
We must change this order.
Muszę zaproponować rabat na te produkty.
начать обучение
I must suggest discount for the products.
Telephoning:
начать обучение
TELEPHONING:
Tu mówi John.
начать обучение
This is John speaking.
dzwonię w sprawie oferty
начать обучение
I’m calling about the offer.
Powiedz mi, proszę.
начать обучение
Tell me, proszę.
Powiedz mu.
начать обучение
Tell him.
powiedz mu, (że) zadzwonię do niego
начать обучение
Tell him I’ll ring him.
CZAS PRZYSZŁY
начать обучение
FUTURE SIMPLE
zadzwonię do ciebie.
начать обучение
I will call you.
nie zadzownię do ciebie
начать обучение
I will not call you.
Zadzwonisz do mnie? Tak / nie.
начать обучение
Will you call me? Yes, I will. / No, I will not.
Spotkasz się ze mną?
начать обучение
Will you meet me?
Zrobisz to dla mnie?
начать обучение
Will you do it for me?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.