listening activitiy

 0    47 карточки    mikuch80
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
swing by
I'll swing by the grocery store on my way.
начать обучение
wpaść na chwilę
Wpadnę po drodze do sklepu spożywczego.
drop by
to visit someone you know, usually without arranging a particular time
I just dropped by to see how you were getting on.
начать обучение
wpaść do kogoś (z wizytą)
A tak wpadłem zobaczyć jak tam leci u ciebie.
wrap up
начать обучение
skończyć coś (np. wykonanie projektu), zakończyć coś (phrasal verb)
since
I didn't buy her a gift since I wasn't invited to the party.
начать обучение
ponieważ, jako że, skoro
Nie kupiłem jej prezentu, ponieważ nie byłem zaproszony na przyjęcie.
cut class
начать обучение
wagarować, chodzić na wagary
crack the books
to open a book in order to study (usually negative)
I haven't seen her crack a book and the French test is tomorrow.
начать обучение
uczyć się, zaglądać do książek (zwykle używane w przeczeniach)
Nie widziałem żeby zajrzała do książki a test z Francuskiego jest jutro.
bow
начать обучение
kłaniać się
gymnasium
начать обучение
sala gimnastyczna
extra-curricular
начать обучение
ponadprogramowy, dodatkowy (np. zajęcia na uczelni)
primary school (BE)
начать обучение
szkoła podstawowa (BE)
elementary school, grade school (AmE)
начать обучение
szkoła podstawowa (AmE)
high school (AmE)
начать обучение
szkoła średnia, ogólniak (AmE)
secondary school (BE)
начать обучение
szkoła średnia, ogólniak (BE)
lunchroom (AmE)
начать обучение
stołówka (AmE)
canteen (BE)
начать обучение
stołówka (BE)
cafeteria
начать обучение
bufet, kafeteria, bar samoobsługowy, stołówka, kantyna
skip classes
If you keep skipping classes like that they will expel you!
начать обучение
opuszczać lekcje
Jeśli będziesz tak opuszczać lekcje, to cię wyrzucą!
frequency
начать обучение
częstotliwość
somewhat
начать обучение
nieco, do pewnego stopnia
skip sth
начать обучение
opuszczać coś, pomijać coś
condominium
a building that contains several flats, each of which is owned by the people who live there; a flat in a condominium
начать обучение
mieszkanie własnościowe, blok z mieszkaniami własnościowymi
go off
to leave a place, especially for a particular purpose
When her mother would go off hunting, we would stay and film.
начать обучение
opuścić, wyjeżdżać, wyruszać
Kiedy jej matka wyruszała na polowanie, my zostawaliśmy i filmowaliśmy ją.
therefore
начать обучение
dlatego, zatem
in order of importance
начать обучение
w porządku ważności
hospitality
начать обучение
gościnność
host family, homestay family
начать обучение
rodzina goszcząca
feel at home
начать обучение
zadomowić się, rozgościć się
work out
If it doesn’t work out, you can always come back here.
начать обучение
sprawdzać się, powieść się, udawać się
Jak to się nie uda, zawsze możesz tu wrócić.
commute
начать обучение
dojazd (np. do pracy, do szkoły)
utilities
начать обучение
media (dostawa wody, prądu itp.)
furnished
начать обучение
umeblowany
vacancy
начать обучение
wolny pokój, wolna posada
tenant
a person who pays rent for the use of a room, building, land, etc. to the person who owns it
They had evicted their tenants for non-payment of rent.
начать обучение
lokator, najemca
Wyeksmitowali swoich lokatorów za niepłacenie czynszu.
furnishings
the furniture, carpets, curtains, etc. in a room or house
The wallpaper should match the furnishings.
начать обучение
urządzenie, umeblowanie
Tapeta powinna pasować do urządzenia.
in the long run
начать обучение
na dłuższą metę
split
начать обучение
podzielić (coś między sobą), podzielić się (czymś)
lease
The landlord agreed to renew the lease.
начать обучение
najem, dzierżawa
Właściciel zgodził się przedłużyć dzierżawę.
steep
начать обучение
wygórowany (np. cena), przesadzony, nieprawdopodobny
trashed
начать обучение
zdemolowany, kompletnie zniszczony
triangular
начать обучение
trójkątny
beige
начать обучение
beżowy
origin
начать обучение
pochodzenie
brick
начать обучение
cegła
grow
to grow one's own vegetables
начать обучение
uprawiać (np. rośliny)
uprawiać własne warzywa
store
We store copies of the database in two separate locations.
начать обучение
przechowywać
Przechowujemy kopie tej bazy danych w dwóch oddzielnych lokalizacjach.
textbook
I've lost my maths textbook.
начать обучение
podręcznik
Zgubiłem swój podręcznik do matematyki.
triangular
a triangular contest in an election
начать обучение
trójstronny
trójstronna konkurencja w wyborach

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.