List formalny i nieformalny

 0    70 карточки    Weruskaa234
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Doceniłabym informacje o...
начать обучение
I would also appreciate some informaton about...
Chcę trochę informacji...
начать обучение
I want some information...
Cóż, muszę już iść.
начать обучение
Well, I must go now.
Proszę przyjąć moje szczere przeprosiny.
начать обучение
Please accept my sincere apologies.
Przepraszam za...
начать обучение
I'm sorry for...
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału...
начать обучение
You are cordially invited to attend...
Piszę w odpowiedzi na twoje ogłoszenie...
начать обучение
I am writing in response to your advertisement...
Dzięki za zaproszenie na kolację...
начать обучение
Thanks for the invitation to your dinner party...
Chciałbym Ci podziękować.
начать обучение
I would like to thank you.
Piszę, aby wyrazić moje silne niezadowolenie z...
начать обучение
I am writing to express my strong dissatisfaction with...
Piszę do ciebie, ponieważ...
начать обучение
I'm writing to you because...
Jestem zły z powodu...
начать обучение
I'm angry about...
Nie mogę się doczekać spotkania z Tobą osobiście.
начать обучение
I look forward to meeting you in person.
Chcę cię zobaczyć.
начать обучение
I want to see you.
Krótka notatka, żeby ci powiedzieć...
начать обучение
Just a quick note to tell you...
Piszę, aby zwrócić uwagę na...
начать обучение
I am writing to bring to your attention the...
Chcę żebyś wiedział...
начать обучение
I want you to know...
Nie wahaj się ze mną skontaktować...
начать обучение
Please do not hesitate to contact me...
Skontaktuj się ze mną...
начать обучение
Contact me...
Przykro mi słyszeć, że masz problemy z...
начать обучение
I'm so sorry to hear you're having problems with...
Odpisz wkrótce...
начать обучение
Write back soon...
Z przykrością, informujemy, że
начать обучение
We regrat inform you that
Tak mi przykro
начать обучение
I'm so sorry
Nie wezmę Nie na odpowiedź...
начать обучение
I won't take no for an answer...
Muszę Ci powiedzieć...
начать обучение
I must tell you...
Otrzymałem twoją ulotkę w poście.
начать обучение
I received your leaflet in the post.
Załączam moje CV.
начать обучение
I have enclosed my CV.
Czekam na kontakt od Ciebie...
начать обучение
I look forward to hearing from you...
Piszę, aby złożyć zażalenie...
начать обучение
I am writing to complain about...
nabyć
начать обучение
pucharsed
Proszę wybacz mi...
начать обучение
Please forgive me...
To się nie powtórzy, obiecuję.
начать обучение
It, won't happen again, I promises.
Nie mogę się doczekać, aby cię zobaczyć...!
начать обучение
Looking forward to seeing you...!
Piszę, aby prosić o radę...
начать обучение
I am writing to ask you for some advice...
Piszę, aby dowiedzieć się, czy możesz mi doradzić...
начать обучение
I am writing to enquise whether you can advice me...
Byłbym bardzo wdzięczny...
начать обучение
I would be extremely grateful...
Z góry dziękuję...
начать обучение
Thank you in advance...
Cześć! Jak się masz? Myślałem, że napiszę i dam ci znać...
начать обучение
Hi! How are you? I thought I'd write and let you know that...
To na razie wszystkie moje wiadomości. Odpisz wkrótce...
начать обучение
That's all my news for now. Write back soon...
Lubię mieszkać tutaj, ponieważ...
начать обучение
I like living here because...
Najbardziej podoba mi się to, że jest / są...
начать обучение
What I like most is that there is/are...
Najlepsze jest to, że jest / są...
начать обучение
The best thing is that there is/are...
Nienawidzę / nie mogę znieść...
начать обучение
I hate/can't stand...
Nie mogę się przyzwyczaić...
начать обучение
I can't used to...
Niestety, jest / są
начать обучение
Urfortunately, there is/are...
Cześć. Jak się masz? Mam nadzieję, że czujesz się lepiej.
начать обучение
Hello. How are you? I hope you're feeling better.
Przykro mi było słyszeć, że nie zamierzasz...
начать обучение
I was sorry to hear that you aren't going to...
Napiszę tak szybko, jak tylko będę mógł i dam ci znać...
начать обучение
I'll write as soon as I can and let you know about...
Napisz wkrótce i opowiedz mi o wszystkim.
начать обучение
Please write soon and tell me all your news.
Cóż, to wszystkie moje wiadomości. Lepiej już koniec, ponieważ...
начать обучение
Well, that's all my news. I'd better end now, because...
Powodem, dla którego piszę, jest pytanie, czy...
начать обучение
The reason I'm writing is to ask you if...
Przekaż moje najlepsze życzenia swoim rodzicom.
начать обучение
Give my best wishes to your parents.
Przepraszam, że tyle czasu zajęło mi umieszczenie pióra na papierze, ale...
начать обучение
Sorry I've taken so long to put pen to paper, but...
Myślę / ja / ty / powinniśmy (sugestia)
начать обучение
I think/I/you/we should
Być może ja / ty / my moglibyśmy
начать обучение
Perhaps I/you/we could
Co sądzisz o ...?
начать обучение
What do you think about... ing...?
A może...?
начать обучение
What about... ing...?
Co myślisz o...?
начать обучение
How do you feel about... ing...?
A może...?
начать обучение
How about... ing...?
A dlaczego byśmy nie...?
начать обучение
Why don't I/you/we...?
Czy chciałabyś mi /nam ...? (formalny)
начать обучение
Would you like me/us to...?
Czy chciałbyś...?
начать обучение
Would you like to...?
Myślisz że powinienem?
начать обучение
Do you think I should?
Czy powinienem?
начать обучение
Should I?
Jak sądzisz, co powinienem zrobić?
начать обучение
What do you think I should do?
Czy masz jakiś pomysł?
начать обучение
Do you have any idea about?
Chciałbym wiedzieć, co o tym myślisz...
начать обучение
I'd like to know what do you think about...
Czy możesz myśleć o wszystkim, co ...?
начать обучение
Can you think od anything that...?
Zastanawiałem się czy ty...
начать обучение
I was wondering if you...
Co byś mi poradził?
начать обучение
What would you advice me to?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.