lekcja 23/09/15

 0    47 карточки    jackforest
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
spragniony
начать обучение
thirsty
list
начать обучение
letter
Mam ugotować obiad
начать обучение
I have dinner to cook
Mam do napisania raport
начать обучение
I have a report to write
Mam dużo pracy domowej
начать обучение
I have got a lot of do homework
trudny
начать обучение
difficult
Mam nadzieję, że nie spieszy Ci się.
начать обучение
I hope you aren't in hurry
biblioteka
Dziś wieczorem organizujemy w bibliotece "cichą"dyskotekę.
начать обучение
library
We're going to have a silent dance party in the library tonight.
Gdzie są nasze walizki
начать обучение
Where are our suitcases
Gdzie jest nasz bagaż?
начать обучение
Where is our luggage?
Gdzie męska ubikacja
начать обучение
Where are the gents?
Gdzie są toalety damskie?
начать обучение
Where are the ladies?
jest wiele samochodów na ulicach
начать обучение
There are many cars in the streets
Lubię, kiedy pada deszcz
начать обучение
I like when it's raining
Chciałbym wynająć samochód
начать обучение
I would like to rent a car
Chciałbym, aby mi powiedział
начать обучение
I would like you to tell me
Towarzyszyć
начать обучение
To accompany
whisky z lodem, whisky z lodem
начать обучение
whisky on the rocks, whisky straight
Oni chcą żebyśmy zostali
начать обучение
They want us to stay
Czy możesz mi powiedzieć na cenę /
начать обучение
Can you tell me the price of /
Czy możesz mi powiedzieć, ile to kosztuje? x2
начать обучение
Can you tell me how much it costs? / How much does it cost?
Kiedy chcemy przyjść?
начать обучение
When do you want to come?
O której podają obiad?
начать обучение
What time is diner served?
Kiedy tam byłeś?
начать обучение
When were you there
Kiedy odjeżdża pociąg do Londynu?
начать обучение
When does the train to london leave?
Czy wiesz czy ona przyjdzie?
начать обучение
Do you know if she is coming?
Myślę, że on ma rację
начать обучение
I think he is right
Myślę, że wiem, ale nie jestem pewien,
начать обучение
I think I know but I'm not sure
Jestem zbyt zmęczony, żeby o tym myśleć
начать обучение
I'm too tired to think about it
Jest za wcześnie
начать обучение
It's too early
Nie mamy wystarczająco dużo pieniędzy x2
начать обучение
We haven't got enough money / We don't have enough money
Moge prosić troche...
начать обучение
May I have some ... please
Jak długo to trwa
начать обучение
How long does it last
Jak daleko
начать обучение
How far
Co zamierzasz?
начать обучение
What are you up to?
Co można zrobić?
начать обучение
What can be done?
Na co czekasz
начать обучение
What are you waiting for
Co wiesz o nich?
начать обучение
What do you know about them?
Co oni mówią?
начать обучение
What do they say?
Jak się ma Twoja żona?
начать обучение
How is your wife?
Jak to działa?
начать обучение
How does it work?
Nie wiem, jak ci dziękować
начать обучение
I don't know how to thank you
Dlaczego nie zadzwonił/zadzwonił
начать обучение
Why didn't he phone /call?
Czy powiedział, dlaczego?
начать обучение
Did he say why?
Nie wolno Ci się spóźniać
начать обучение
You mustn't be late
Nie wolno Ci śmiać się z nich
начать обучение
You mustn't laugh at them
Nie możesz przegapić spotkania
начать обучение
You mustn't miss the meeting

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.