Lekcja - 20 zestaw zdań 2

 0    31 карточка    maciejmalek
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Czy wy rozumiecie mnie
начать обучение
Do you understand me?
kto rozumie ciebie
начать обучение
who understands you
kogo ty rozumiesz
начать обучение
Who do you understand
mieszkam w polsce
начать обучение
I live poland
mieszkam pod warszwą
начать обучение
I live by Worsow.
nie mieszkam z nimi mieszkam sama
начать обучение
I do not live with them I live alone
Jestem matką. Mam córkę. Moja córka ma 17 lat.
начать обучение
I'm a mother. I have a daughter. My daughter is 17 years old.
Nie lubię go.
начать обучение
I do not like him.
Lubię z nim pracować
начать обучение
I like working with him
Nie lubię z nim pracować.
начать обучение
I do not like working with him.
Czy ona lubi z nim pracować.
начать обучение
Does she like to work with him?
Jesteś szczęśliwy?
начать обучение
Are you happy?
Nie jestem szczęśliwy
начать обучение
I'm not happy
Czy oni są szczęśliwi
начать обучение
Do they happy
Czy jesteś szczęśliwi
начать обучение
Are you happy
Mam 20 lat. Interesuję się muzyką.
начать обучение
I'm 20 years old. I'm interested in music.
Interesuje się sportem
начать обучение
I'm interested in sport
Interesuje się roślinami.
начать обучение
I interested in plants.
Interesuję się zwierzętami i technologią
начать обучение
I interested an animals and technology
Czym się interesujesz?
начать обучение
What are you interested?
Co lubisz robić?
начать обучение
What do you like do?
Piotr jest w biurze i rozmawia przez telefon
начать обучение
Peter is in the office and talks on the phone
Dlaczego mu teraz pomagasz
начать обучение
Why are you helping him
Nie rozumiem cię
начать обучение
I do not understand you
Kiedy z nim pracujesz?
начать обучение
When you work with him?
Nie lubię jeździć autobusem
начать обучение
I do not like to ride a bus
gdzie studjujesz?
начать обучение
Where are you studying?
Jaki jest twój adres i kod pocztowy
начать обучение
What is your address and postal code?
Jaki jest twój adres e-mail?
начать обучение
What's your email address?
Kto pomaga ci teraz?
начать обучение
Who are helping you now?
W Anglii ludzie czytają gazetę wszędzie
начать обучение
In England people read the newspaper everywhere

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.