Leisure time

 0    32 карточки    aberlicka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
wolny czas
начать обучение
leisure time
równowaga między pracą i życiem
начать обучение
work-life balance
Czy pracujesz podobne godziny do Todda w jego starej pracy?
начать обучение
Do you work similar hours to Todd in his old job?
twoje sympatie i antypatie
начать обучение
your likes and dislikes
ekscytujący
начать обучение
exciting
nudny
начать обучение
boring
relaksujący
начать обучение
relaxing
radosny
начать обучение
exhilarating
męczący
начать обучение
tiring
interesujący, ciekawy
начать обучение
interesting
przerażający
начать обучение
frightening
przyjemny, miły
начать обучение
enjoyable
pracowity, ciężko pracowity
начать обучение
hard working
przeważnie prawdziwy
начать обучение
mostly true
Mam dużo czasu na dodatkowe zainteresowania i hobbi
начать обучение
I have plenty of time for outside interests and hobbies
Po piętnastugodzinnych dniach pracowania przez więszkość jego kariery
начать обучение
After working fifteen-hour days for most of his carrer
Dlaczego pracodawcy powinni dbać o równowagę między pracą i życiem
начать обучение
Why should employers care about work-life balance
Obecnie on opuszcza pracę do 17.10
начать обучение
Nowadays he leaves work by 5.10 p.m.
Pracowanie w weekend lub zabieranie zadań do domu jest również zabronione
начать обучение
Working at the weekend or taking assignments home is also not allowed
wydajność (pracy)
начать обучение
productivity
Pracownicy mogą być bardziej zmotywowani i mniej zmęczeni
начать обучение
Employees could be more motivated and less tired
Pracownicy są mniej zestresowani
начать обучение
Employees are less stressed
Pracownicy mają spełnione życia poza pracą
начать обучение
Employees have fulfilling lives outside work
Oni również mogą być mniej chętni (prawdopodobni) do wzięcia wolnego z pracy z powodu choroby lub odejścia z firmy
начать обучение
They might also be less likely to take time off sick or leave the company
Sporadycznie pracuję w nadgodzinach jeśli są opłacane
начать обучение
I occasionally do overtime if it is paid
Pracuję w ruchomym czasie pracy
начать обучение
I work flexitime
Umiem/mogę zorganizować moją pracę i życie domowe wokół siebie
начать обучение
I'm able to organize my work and home life around each other
żeby poznawać ludzi, którzy mogą być pomocni w biznesie
начать обучение
in order to make useful work contacts
Biorę cały mój płatny urlop każdego roku i wyjeżdżam na wakacje
начать обучение
I take all my paid leave every year and go on holiday
korytarzowe rozmowy
начать обучение
corridor conversations
Wykonuję pracę
начать обучение
I do work
ćwiczę (fizycznie)
начать обучение
I do exercise

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.