Legal english - law of tort

 0    80 карточки    frustratka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
przestępstwo
начать обучение
criminal wrong
nakładać się
начать обучение
overlap
szkoda, czyn zabroniony
начать обучение
wrong
szkoda
начать обучение
hard, damage
prawnie odpowiedzialny
начать обучение
liable
wynagrodzić
начать обучение
to compensate
zamiar
начать обучение
intention
zaniedbanie
начать обучение
negligence
postępowanie, działanie
начать обучение
conduct, behaviour
zasada prawna
начать обучение
principle of law
poślizgnąć się
начать обучение
slip
zamiar
начать обучение
intention
przeprowadzać
начать обучение
to conduct
postępowanie
начать обучение
conduct
sprawca deliktu
начать обучение
tortfeasor
naruszenie własności gruntu
начать обучение
trespass to land
immisja
начать обучение
nuisance
naruszenie nietykalności osobistej lub innej wolności
начать обучение
trespass to the person
zniesławienie, pomówienie
начать обучение
defamation
napaść słowna
начать обучение
assault
napaść czynna, pobicie
начать обучение
battery
w piśmie lub druku
начать обучение
libel
w mowie
начать обучение
slander
bezprawne pozbawienie wolności
начать обучение
false imprisonment
powód / powódka
начать обучение
claimant
popełnić
начать обучение
commit
zgoda, pozwolenie
начать обучение
permission
fabryka
начать обучение
a factory
zaniechanie, przeoczenie
начать обучение
omission
zaniechać
начать обучение
omit
przewidywalny
начать обучение
foreseeable, predictable
obiektywny
начать обучение
objective
subiektywny
начать обучение
subjective
zniechęcać kogoś, odstraszać
начать обучение
to deter
środek odstraszający
начать обучение
deterrent
zadośćuczynienie, kompensata
начать обучение
redress / remedy
szkoda nie do przewidzenia
начать обучение
remote damage
dowód szkody
начать обучение
proof of damage
zaskarżalny
начать обучение
actionable
zaskarżalny bez wykazywania szkody
начать обучение
actionable per se
niedbałe postępowanie
начать обучение
negligent conduct
wynagrodzić, zrekompensować
начать обучение
compensate
odszkodowanie, zadośćuczynienie
начать обучение
compensation
odszkodowanie
начать обучение
damages
udręka
начать обучение
distress
poniesione (np. koszty)
начать обучение
incurred
ponieść
начать обучение
to incure
pokrzywdzony
начать обучение
wronged
zapewnić środek ochronny
начать обучение
provide a remedy
być uprawnionym do odszkodowania
начать обучение
to be entitled to damages
przyznać odszkodowanie
начать обучение
to award damages
ponieść koszty
начать обучение
to incur expenses
utrata zarobku
начать обучение
loss of earnings
działać jako środek od
начать обучение
act as a deterrent
przyjąć zobowiązanie dobrowolnie
начать обучение
to assume an obligation voluntarily
być uznanym za osobę prawnie odpowiedzialną za coś
начать обучение
to be held liable for sth
odpowiedzialność najemcy
начать обучение
occupier's liability
odpowiedzialność za cudze czyny
начать обучение
vicarious liability
odpowiedzialność za produkt
начать обучение
product liability
odpowiedzialność pracodawcy
начать обучение
employer's responsibility
wykazać
начать обучение
establish
wnosić wkład
начать обучение
to contribute
racjonalnie przewidywalny
начать обучение
reasonably foreseeable
utrzymywać, że doszło do niedbalstwa
начать обучение
to allege negligence
ciąg przyczynowy
начать обучение
a chain of causation
ingerować w coś
начать обучение
interfere with something
fit into
начать обучение
fit into
uważać za
начать обучение
regard as
podzielić na
начать обучение
divided into
based on / upon
начать обучение
based on / upon
wnieść skargę przeciwko komuś
начать обучение
claim against sb for sth
na czas
начать обучение
at the time
spowodować komuś szkodę
начать обучение
cause harm to sb
nakładać na kogoś obowiązek zachowania ostrożności
начать обучение
to impose a duty of care upon sb
wywodzić się z
начать обучение
to arise from
obowiązek nałożony na kogoś
начать обучение
duty imposed upon sb
zgodzić się z czymś
начать обучение
agree upon sth
zachowywać się w jakiś sposób
начать обучение
to act in a way
przewidywalny dla kogoś
начать обучение
foreseeable for sb
winny czegoś
начать обучение
guilty of doing sth

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.