Legal: 10A i 10B

 0    76 карточки    frustratka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
wygaśnięcie
начать обучение
expiration
termin wygaśnięcia umowy
начать обучение
termination
praca twórcza
начать обучение
creative work
niezatrudniony, wolny strzelec
начать обучение
freelancer
własność intelektualna
начать обучение
intellectual property
prowizje, zlecenia
начать обучение
commissions
wydać komuś zlecenie
начать обучение
commission someone
łatwo psujący się
начать обучение
perishable
towary
начать обучение
merchandise
magazyn
начать обучение
warehouse
przechowywać
начать обучение
store
numer seryjny
начать обучение
serial number
przekraczać
начать обучение
exceed
ostemplowany
начать обучение
stamped
sprzedawca detaliczny
начать обучение
retailer
przerwać, zaprzestać
начать обучение
cease
przenosić (cedować)
начать обучение
assign
cedent
начать обучение
assignor
cesjonariusz
начать обучение
assignee
cesja
начать обучение
assignment
koncesja, licencja
начать обучение
license
licencjodawca
начать обучение
licensor
licencjobiorca
начать обучение
licensee
domena publiczna
начать обучение
public domain
obciążenie
начать обучение
encumbrance
prawa do własności intelektualnej
начать обучение
intellectual property rights
zachowanie tytułu własności
начать обучение
retention of title
środki ostrożności
начать обучение
Precautions
niebezpieczeństwo, pułapka
начать обучение
pitfall
gwarancja
начать обучение
a warranty
zadośćuczynienie, rekompensata strat
начать обучение
indemnity, indemnification
siła wyższa
начать обучение
force majeure
wynikać z
начать обучение
arise from
wykupić
начать обучение
to take out
polisa
начать обучение
policy
usprawiedliwiony
начать обучение
excused
zdarzenie uniemożliwiające
начать обучение
supervening event
siła wyższa bez udziału człowieka
начать обучение
Act of God
powołać się na
начать обучение
rely on
zwłoka
начать обучение
delay
koszty, sumy
начать обучение
monies
ponieść ryzyko
начать обучение
to carry a risk
wykupić ubezpieczenie
начать обучение
to take out insurance
zachować tytuł własności w dobrach
начать обучение
to reatin title in goods
rozsądny środek ostrożności
начать обучение
a sensible precaution
przedsięwziąć środki ostrożności
начать обучение
to take precaution
jasne, wyraźnie określony
начать обучение
clearly stated
to pay in / by installments
начать обучение
to pay in / by installments
własność dóbr
начать обучение
property of goods
property of the goods remain with the company
начать обучение
property of the goods remain with the company
in full price
начать обучение
in full price
title to the goods
начать обучение
title to the goods
zapewnić usługuję
начать обучение
I provide services
konkurencyjna organizacja
начать обучение
rival organisation
być wolnym od jakichkolwiek obciążeń
начать обучение
to be free from any encumbrance
przenieść własność
начать обучение
transfer ownership
być zobowiązanym umową do zrobienia czegoś
начать обучение
to be contracted by someone to do something
mieć prawa autorskie, prawa własności intelektualnej
начать обучение
to have copyright, IP rights IN something
w czasie zapłaty
начать обучение
at the time of payment
warunek jasno określony w umowie
начать обучение
an implied term
sugerować gwarancję
начать обучение
to imply a warranty
mieć określony standard
начать обучение
to be of certain standard
zabezpieczyć kogoś przed stratą
начать обучение
to indemnify someone against loss or damage
data wygaśnięcia umowy
начать обучение
the expiry date of a contract
naprawić skutki naruszenia
начать обучение
to remedy a breach
przejść w stan likwidacji
начать обучение
to enter / go into liquidation
spowodować coś
начать обучение
to give rise to sth
niepokoje społeczne
начать обучение
civil unrest
zamieszki
начать обучение
riot
powstanie, rebelia
начать обучение
rebellion
usterka mechaniczna
начать обучение
Mechanical fault
bez szkody dla czegoś
начать обучение
without prejudice
być podmiotem czegoś
начать обучение
subject to
katalog
начать обучение
brochure
ustanowić reguły
начать обучение
establish principle
epidemia
начать обучение
epidemic

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.