kartkówka - zad dom str 43

 0    15 карточки    marciaxx
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
ostatnio
начать обучение
lately
festiwal młodych artystów
начать обучение
festival of young artists
odbyła się
начать обучение
it took place
szczególnie utkwił w mojej pamięci
начать обучение
Especially stuck in my memory
szczególnie utkwił w mojej pamięci
начать обучение
Especially stuck in my memory
poprosiła mnie, żebym do niej przyszedł
начать обучение
she asked me to come to her
byłem bardzo przestraszony
начать обучение
i was very frightened
na koniec dostaliśmy głośny aplauz
начать обучение
at the end we got loud applause
byliśmy bardzo dumni z siebie
начать обучение
we were very pround of ourselves
możesz dołączyć do swojego festiwalu
начать обучение
you can join in your festival
ludzie byliby zaskoczeni
начать обучение
people would be surprised
w naszym festiwalu wszyscy byli zachwyceni, gdy fajerwerki wystrzeliły
начать обучение
in our festival everyone was delighted when the fireworks fired
chciałbym, żebyś przyszedł do następnej edycji
начать обучение
i would like you to come to the next edition
chciałbym, żebyś przyszedł do następnej edycji
начать обучение
i would like you to come to the next edition
dzięki za to zobaczycie, co to wydarzenie wygląda na nas
начать обучение
thanks for that you will see what this event looks at us

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.