JĘZYK ANGIELSKI - SŁOWNICTWO 1

 0    12 карточки    отсутствует
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
ELEMENTARY
IT'S ELEMENTARY, DEAR WATSON
начать обучение
ELEMENTARNY, PODSTAWOWY
TO ELEMENTARNE, DROGI WATSONIE
HIDDEN
THE SUN WAS HIDDEN BY THE CLOUDS
начать обучение
UKRYTY
SŁOŃCE BYŁO ZAKRYTE PRZEZ CHMURY
PROGRESSIVE
HIS PROGRESSIVE IDEAS WERE NOT UNDERSTOOD BY SOCIETY
начать обучение
POSTĘPOWY
JEGO POSTĘPOWE IDEE NIE BYŁY ROZUMIANE PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO
PROPOSED
THE EMPLOYEES PROTESTED AGAINST THE PROPOSED PERSONNEL CHANGES
начать обучение
PROPONOWANY
PRACOWNICY ZAPROTESTOWALI PRZECIWKO PROPONOWANYM ZMIANOM PERSONALNYM
EDIBLE
I DON'T THINK THIS BREAD IS EDIBLE ANY LONGER, IT'S BEEN LYING HERE FOR 2 WEEKS
начать обучение
JADALNY
NIE SĄDZĘ, ŻE TEN CHLEB NADAWAŁ SIĘ JESZCZE DO JEDZENIA, LEŻY TU JUŻ OD 2 TYGODNI
EXCEPTIONAL
HAWAII IS A PLACE OF EXCEPYIONAL BEAUTY
начать обучение
WYJĄTKOWY
HAWAJE TO WYJĄTKOWO PIĘKNE MIEJSCE
CONTINUOUS
WE WATCHED A CONTINUOUS LINE OF CARS PASSING BY OUR WINDOW
начать обучение
CIĄGŁY, NIEPRZERWANY
OBSERWOWALIŚMY NIEPRZERWANY SZNUR SAMOCHODÓW PRZEJEŻDŻAJĄCYCH POD NASZYM OKNEM
NOTABLE
WINNING THE CONTEST A NOTABLE ACHIVEMENT ON TOM'S PART
начать обучение
ZNACZNY, GODNY ZAUWAŻENIA
WYGRANIE KONKURSU BYŁO ZNACZNYM OSIĄGNIĘCIEM TOMA
ICY
ICY ROADS CAUSE MANY ACCIDENTS
начать обучение
OBLODZONY
OBLODZONE DROGI POWODUJĄ WIELE WYPADKÓW
SPONTANEOUS
SOLIDARITY WAS A SPONTANEOUS SOCIAL MOVEMENT
начать обучение
SPONTANICZNY
SOLIDARNOŚĆ BYŁA SPONTANICZNYM RUCHEM SPOŁECZNYM
ACADEMIC
YOU CAN FELL THE ACADEMIC ATMOSPHERE OF OXFORD AS SOON AS YOU ENTER THE TOWN
начать обучение
AKADEMICKI
AKADEMICKĄ ATMOSFERĘ OKSFORDU CZUJE SIĘ, JAK TYLKO WEJDZIE SIĘ DO MIASTA
ARTIFICAL
ARTIFICAL INSEMINATION HELPED MANY WOMEN GET PREGNANT
начать обучение
SZTUCZNY (NP. MATERIAŁ)
SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE POMOGŁO WIELU KOBIETOM ZAJŚĆ W CIĄŻĘ

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.