Jadę pociągiem i autobusem

 0    31 карточка    martapomykala
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Gdzie jest dworzec kolejowy/autobusowy?
начать обучение
Where is the railway / bus station?
Szukam dworca (toalety)
начать обучение
I'm looking for the station (toilet)
Gdzie jest kasa (peron, poczekalnia, przechowalnia bagażu)
начать обучение
Where is the ticket office (platform, waiting room, left luggage office)
Gdzie mogę kupić bilet?
начать обучение
Where can I buy the ticket?
Chcę kupić jeden bilet (dwa bilety) do...
начать обучение
I want to buy one ticket (two tickets) to...
Bilet pierwszej (drugiej) klasy
начать обучение
First-class (second-class) ticket
Bilet z miejscem do spania (leżenia)
начать обучение
Ticket with sleeping (lying) accommodation
Bilet w przedziale z klimatyzacją
начать обучение
Ticket in the carwith air conditioning
Bilet w najtańszej klasie
начать обучение
Ticket in the cheapest class
Mam bilet do
начать обучение
I have a ticket to
Nie mam biletu
начать обучение
I don't have a ticket
Chcę kupić bilet na dziś (na jutro, na ten dzień)
начать обучение
I want to buy a ticket for today (for tomorrow, for that day)
Czy w pociągu jest wagon restauracyjny?
начать обучение
Is there a restaurant car in the train?
Czy w pociągu jest miejsce do spania (leżenia)?
начать обучение
Is there sleeping (lying) accommodation in this train?
Czy w tym pociągu jest bezpiecznie?
начать обучение
Is it safe in this train?
Ile czasu jedzie pociąg do...?
начать обучение
How long does the train go to...?
O której godzinie będziemy w...?
начать обучение
What time will we be in ...?
Czy ten pociąg (autobus) staje w...?
начать обучение
Does this train (bus) stop in...?
Ile czasu mamy tutaj?
начать обучение
How much time do we have here?
Czy mogę pobiec (pójść) do toalety?
начать обучение
Can I run (go) to the toilet?
Czy mogę wyskoczyć na chwilę?
начать обучение
Can I get out for a moment?
Proszę, niech Pan na mnie poczeka!
начать обучение
Wait for me, please!
Zaraz wrócę!
начать обучение
I'll be right back!
Muszę kupić wodę (coś do jedzenia)
начать обучение
I have to buy water (something to eat)
Muszę pójść do toalety
начать обучение
I have to go to the toilet
Chcę wysiąść w...
начать обучение
Can I get off in...
Czy może mi Pan powiedzieć kiedy wysiąść?
начать обучение
Can you tell me when to get off?
Dziękuję, nie znam tego miasta.
начать обучение
Thank you, I do not know this town.
Czy mogę otworzyć (zamknąć) okno?
начать обучение
Can I open (close) the window?
Nie mogę otworzyć (zamknąć) drzwi!
начать обучение
I can't open (close) the door!
Proszę mi pomóc!
начать обучение
Please help me!

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.