inne dział 7

 0    47 карточки    Kalix22
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
dokładność
начать обучение
accuracy
zająć się sprawą
начать обучение
address an issue
i tak dalej
начать обучение
and so on
pojawić się
начать обучение
arise
do czyjejś dyspozycji
начать обучение
to sb's disposal
kosztem czegoś
начать обучение
at the expense of something
ryzykując czymś
начать обучение
at the risk of sth
pod ręką
начать обучение
at your fingertips
korzystny
начать обучение
beneficial
tendencyjny, stronniczy
начать обучение
baised
uzupełniać
начать обучение
complement
obejmować, zawierać
начать обучение
comprise
sumienny, skrupulatny
начать обучение
conscientious
świadomy
начать обучение
conscious
składać się z czegoś
начать обучение
consist of something
stale
начать обучение
constantly
nieustanny
начать обучение
continual
ocenianie postępów ucznia na bieżąco przez cały rok
начать обучение
continous assessment
obecny, bieżący
начать обучение
current
osoba zależna od
начать обучение
dependant
rozpraszający
начать обучение
distracting
dekoncentracja
начать обучение
distraction
w końcu
начать обучение
eventually
życie towarszyskie w realu
начать обучение
face-to-face socialising
godzinami
начать обучение
for hours pn end
sympatyczny, łagodny
начать обучение
genial
zabytkowy
начать обучение
historic
historyczny
начать обучение
historical
błyskawicznie
начать обучение
in an instant
stracić poczucie czasu
начать обучение
lose track of time
długość życia
начать обучение
lifespan
nabijać komuś kabzę
начать обучение
line sb's pocket
odludny
начать обучение
lone
luźny
начать обучение
loose
celowo
начать обучение
on purpose
okazja
начать обучение
opportunity
przewidzieć
начать обучение
predict
podnieść
начать обучение
raise
pewny tego, że
начать обучение
safe in knowledge that...
środki bezpieczeństwa
начать обучение
security measures
ograniczony czas koncentracji uwagi
начать обучение
limited attention span
panować nad czymś
начать обучение
stay on top of sth
uzupełnić
начать обучение
supplement
kolejny etap
начать обучение
the next frontier
podróżować z małą ilością bagażu
начать обучение
travel light
niezaprzeczalny
начать обучение
undeniable
widoczny
начать обучение
visible

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.