IB 3 Zmiana

 0    80 карточки    solanum
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
NAPOTKANIE WYZWANIA ZMIANY
начать обучение
MEETING THE CHANGE CHALLENGE
Myśli przewodnie (27)
начать обучение
Keynotes
☆odmówić dostosowania swoich modeli biznesowych
начать обучение
refuse to adapt their business models
☆zmiana sił rynkowych
начать обучение
a shift in market forces
☆dynamiczne środowisko biznesowe
начать обучение
fast-paced business environment
☆być gotów zainicjować zmianę
начать обучение
be willing to initiate change
☆być nazywani jako agenci zmiany lub mistrzowie zmiany
начать обучение
be referred to as change agents or change champions
☆obejmować stopniowe poprawy
начать обучение
to involve gradual improvements
☆wymagać całkowitego remontu
начать обучение
to involve a complete overhaul
☆obejmować restrukturyzację i przeprojektowanie
начать обучение
to involve restructuring and redesigning
☆zmiana mentalności kulturowej
начать обучение
changing the cultural mindset
☆utrzymywać firmę na powierzchni
начать обучение
to keep business afloat
☆skutecznie wprowadzać zmiany
начать обучение
to implement change successfully
☆utrzymać sprzeciw na minimum
начать обучение
to keep resistance to a minimum
SŁODKI SUKCES (29)
начать обучение
A SWEET SUCCESS
skalista droga do
начать обучение
a rocky road to
czy stożek lub kubek
начать обучение
whether cone or cup
lody włoskie
начать обучение
gelato or soft-serve
spoceni zwiedzający
начать обучение
sweltering sight-seers
plażowicze
начать обучение
beach-goers
charakterystyczny niebieski i biały emblemat firmy
начать обучение
the firm's distinctive blue and white emblem
oznaczać bardzo włoską sztukę
начать обучение
to stand for the very Italian art
nie zawsze było to zapewnione
начать обучение
it has not always been assured
to uległo stagnacji przez większą część dekady
начать обучение
it stagnated for much of the decade
zapanowało samozadowolenie
начать обучение
complacency had set in
sprzedaż spadła z • do •
начать обучение
sales slipped from • to •
który został sprowadzony z firmy
начать обучение
who was brought in from a firm
uciekł się do tego rodzaju restrukturyzacji
начать обучение
resorted to the sort of overhaul
uczyć się na nowo znaczenia obsługi klienta
начать обучение
to relearn importance of customer service
obniżyć koszty
начать обучение
to cut costs
uprościć strukturę firmy
начать обучение
to simplify the company's structure
uciekać się do outsourcingu
начать обучение
to resort to outsourcing
być zasadniczo liniami montażowymi
начать обучение
be essentially assembly lines
również pomóc wrócić do gry
начать обучение
also help get back on the track
wygrać ważną akredytację branżową
начать обучение
to win a major industry accreditation
odnowiony nacisk na badania
начать обучение
a renewed emphasis on research
nieodpowiednie materiały powodują problemy
начать обучение
poor materials cause problems
niuanse robienia lodów
начать обучение
the nuances of ice-cream making
uniwersytet w pobliżu Bolonii
начать обучение
the university nearby Bologna
surowe przepisy dotyczące maszyn
начать обучение
stringent regulations for machines
zrobić ekskluzywne lody
начать обучение
to make posh ice-cream
ekskluzywne
начать обучение
exclusive | posh
• cięcie kosztów
начать обучение
• cost-cutting
• kontrola jakości
начать обучение
• quality control
• innowacje techniczne
начать обучение
• technical innovation
po kolei
начать обучение
in turn
odpierać tańszych rywali
начать обучение
to fend off cheaper rivals
może poddać trudniejszej konkurencji
начать обучение
may have subjected firm to stiffer competition
propagować smak prawdziwych lodów
начать обучение
to propagate a taste for genuine ice-cream
wśród chińskiej wzrastającej klasy średniej
начать обучение
among China's swelling middle class
PROBLEMY, KTÓRE SPROWOKOWAŁY ZMIANY WYKONANE PRZEZ A LUB B
начать обучение
PROBLEMS WHICH PROVOKED THE CHANGES MADE BY A OR B
rozrzutność | ekstrawagancja
начать обучение
extravagance
ulegać stagnacji
начать обучение
to stagnate
samozadowolenie
начать обучение
complacency
uproszczenie
начать обучение
simplified
wzmocnić
начать обучение
to reinforce
robić remont kapitalny
начать обучение
to overhaul
sztywna konkurencja
начать обучение
stiffer competition
eliminować
начать обучение
to scrap
PREFIKSY
начать обучение
PREFIXES
reagować
начать обучение
♤to react
szarżować
начать обучение
♤overact
przemyśleć
начать обучение
♤to reconsider
zlecać podwykonanie
начать обучение
♤to subcontract
przestarzały
начать обучение
♤outdated
przeprojektowanie
начать обучение
♤redesign
dzielić na mniejsze części
начать обучение
♤to subdivide
zawyżyć
начать обучение
♤to overestimate
lekceważyć | niedoszacować
начать обучение
♤to underestimate
ulegać degradacji
начать обучение
♤to degrade
obniżyć | pomniejszyć
начать обучение
♤to downgrade
przenieść
начать обучение
♤to relocate
źle rządzić
начать обучение
♤to mismanage
współpracować
начать обучение
♤to cooperate
nadwyżka
начать обучение
♤to overperform
nie przynosić efektów
начать обучение
♤to underperform
przewyższać
начать обучение
♤to outperform
przeceniać
начать обучение
♤to overvalue
niedoceniać
начать обучение
♤to undervalue
dewaluować
начать обучение
♤to devalue

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.